Extra's voor gezinnen met kinderen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Hieronder de mogelijkheden voor gezinnen met kinderen en weinig inkomen. Vragen? Neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons inloopspreekuur.

  Opvoeding en levensonderhoud

  Kinderbijslag

  Voor iedereen met kinderen. Het is een bijdrage voor kosten opvoeding van kind(eren). De aanvraag loopt ook via de SVB. Makkelijke uitleg kinderbijslag.

  Kindgebonden budget

  Voor iedereen die kinderbijslag ontvangt en kinderen heeft tot 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Het is een bijdrage of tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kind(eren). Dit wordt betaald door de Belastingdienst. Voor een proefberekening en aanvraag kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

  Zorgverzekering

  Regeling collectieve zorgverzekering

  Voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt een deel van de premie zorgverzekering bij CZ en VGZ in de vorm van bijzondere bijstand, bovendien geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting. Met deze collectieve zorgverzekering zijn mensen goed verzekerd en besparen ze een behoorlijk bedrag. Meer informatie over de regeling collectieve zorgverzekering. Aanvragen kan via www.gezondverzekerd.nl.

  Kinderopvang

  Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkomingen kinderopvang

  Bijstand

  Bijzondere bijstand

  Voor ouders met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.590,00.

  Voor ouders die kosten maken vanwege bijzondere omstandigheden. En deze kosten niet of niet in het geheel kunnen betalen. 

  • De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

  • aanschaf van een bril, (tand-)arts kosten of andere medische kosten
  • noodzakelijke verhuiskosten
  • eigen bijdragen
  • bewindvoering

  Aanvragen bijzondere bijstand.

  Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer inkomsten hebben op bijstandsniveau (120% van sociaal minimum) of net daarboven. Aanvragen individuele inkomenstoeslag.

  School

  Bijzondere bijstand regeling schoolkosten (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

  Voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.590,00.

  Het is een tegemoetkoming van de schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022. De tegemoetkoming is per kind per jaar € 203,00 euro. Aanvragen bijzondere bijstand schoolkosten. U kunt uw aanvraag indienen van 1 juli tot 1 november. Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht als zij aan de voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

  Bijzondere bijstand PC regeling/laptop (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

  Voor mensen die minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van sociaal minimum hebben en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.590,00.

  Het is een eenmalige vergoeding van € 523,50 voor de aanschaf van een pc of laptop inclusief printer. Dit geldt voor gezinnen met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. En voor kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan. Aanvragen bijzondere bijstand PC regeling/laptop.

  Hobby/sport/meedoen

  Regeling maatschappelijke participatie

  Vergoeding voor deelname aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport-, en welzijnsactiviteiten. De vergoeding is € 275,00 per kind per jaar. Voor volwassen is dit € 203,00 per jaar. Tot en met het behalen van zwemdiploma B worden de zwemlessen betaald door de gemeente. Dit geldt voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.590,00.

  Aanvragen regeling maatschappelijke participatie.

  Jeugdfonds Sport en Cultuur 

  Het is een bijdrage voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen sporten of  lessen op kunst en cultuurgebied willen volgen. Alleen voor inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen. De aanvraag loopt via www.jeugdfondssportencultuur.nl Meer informatie over jeugdfonds sport en cultuur.

  Schuldhulpverlening en kwijtschelding belastingen

  Voor gezinnen met financiële problemen. Een klantmanager bespreekt wat ouders kunnen verwachten en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. De persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en ze krijgen advies over welke hulp het beste bij ze past. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente verschillende stappen zetten en Schuldhulpmaatjes inschakelen. Schuldhulp of advies aanvragen.

  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Voor mensen die de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunnen betalen. Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen dan wel een betalingsregeling hiervoor. Het gaat dan om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing. Kwijtschelding aanvragen.

   Hulp nodig bij invullen formulieren

  Formulierenbrigade

  De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg, bijvoorbeeld over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de formulierenbrigade.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?