Extra's voor gezinnen met kinderen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Hieronder de mogelijkheden voor gezinnen met kinderen en weinig inkomen. Vragen? Neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons inloopspreekuur.

  Opvoeding en levensonderhoud

  • Kinderbijslag

  Voor iedereen met kinderen. Het is een bijdrage voor kosten opvoeding van kind(eren). De aanvraag loopt ook via de SVB. Makkelijke uitleg kinderbijslag.

  • Kindgebonden budget

  Voor iedereen die kinderbijslag ontvangt en kinderen heeft tot 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Het is een bijdrage of tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kind(eren). Dit wordt betaald door de Belastingdienst. Voor een proefberekening en aanvraag kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

  Zorgverzekering

  • Regeling collectieve zorgverzekering

  Voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt een deel van de premie zorgverzekering bij CZ en VGZ in de vorm van bijzondere bijstand, bovendien geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting. Met deze collectieve zorgverzekering zijn mensen goed verzekerd en besparen ze een behoorlijk bedrag. Meer informatie over de regeling collectieve zorgverzekering. Aanvragen kan via  www.gezondverzekerd.nl.

  Kinderopvang

  • Kinderopvangtoeslag

  Voor ouders met kinderen die naar een geregistreerde dagopvang/buitenschoolse opvang gaan. Het is een tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst. Dit wordt betaald door de Belastingdienst . Voor aanvragen kunt u terecht op de website van belastingdienst. In sommige gevallen is voor de eigen bijdrage nog een vergoeding van de gemeente mogelijk. Meer informatie hierover op de website van de gemeente over de Kinderopvangtoeslag.

  • Sociaal Medische Indicatie kinderopvang

  Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en die noodzakelijk gezien kinderopvang nodig hebben omdat

  • de ouder een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking heeft
  • of omdat het kind anders een ernstige ontwikkelingsachterstand krijgt

  Het is een tegemoetkoming vanuit de gemeente. De aanvraag loopt ook via de gemeente.

  • Gemeentelijke peuteropvangtoeslag

  Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en gebruik maken van peuteropvang. Ouders die gebruik maken van peuteropvang (40 weken per jaar, 2 korte dagdelen) en die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke peuteropvangtoeslag. Ouders betalen bij de peuteropvangorganisatie een lager tarief voor de peuteropvang. Meer informatie en aanmelding via de peuteropvangorganisatie.

  Bijstand

  • Bijzondere bijstand

  Voor ouders met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.240.

  Voor ouders die kosten maken vanwege bijzondere omstandigheden. En deze kosten niet of niet in het geheel kunnen betalen. 

  • De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn

  • aanschaf van een bril, (tand-)arts kosten of andere medische kosten,
  • verhuiskosten,
  • eigen bijdragen,
  • bewindvoering.

  De aanvraag loopt via de gemeente.

  • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer inkomsten hebben op bijstandsniveau (120% van sociaal minimum) of net daarboven. De aanvraag loopt via de gemeente.

  School

  • Bijzondere bijstand regeling schoolkosten (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

  Voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.240.

  Het is een tegemoetkoming van de schoolkosten voor het schooljaar 2019-2020. De tegemoetkoming is per kind per jaar € 194 euro. De aanvraag loopt via de gemeente. U kunt uw aanvraag indienen van 1 juli tot 1 november 2019. Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht zodra zij aan de voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

  • Bijzondere bijstand PC regeling/laptop (voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar)

  Voor mensen die minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van sociaal minimum hebben en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.240.

  Het is betreft een eenmalige vergoeding van € 502,- voor de aanschaf van een pc of laptop voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De aanvraag loopt via de gemeente.

  Hobby/sport/meedoen

  • Regeling maatschappelijke participatie

  Vergoeding voor deelname aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport-, en welzijnsactiviteiten. De vergoeding is € 264 per kind per jaar. En voor zwemlessen ABC bedraagt de vergoeding max € 600. Voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder de vermogensgrens zitten. De vermogensgrens is € 12.240.

  De aanvraag loopt via de gemeente.

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur 

  Het is een bijdrage voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen sporten of  lessen op kunst en cultuurgebied willen volgen. Alleen voor inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen. De aanvraag loopt via www.jeugdfondssportencultuur.nl Meer informatie over jeugdfonds sport en cultuur.

  • Stichting Leergeld Maas en & Leijgraaf

  Alleen voor inwoners uit Veghel en Bernheze met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. En die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen. Bijdrage zodat kinderen kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Denk bijvoorbeeld aan een excursie met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. De aanvraag loopt via www.leergeldml.nl

  Schuldhulpverlening en kwijtschelding belastingen

  Voor gezinnen met financiële problemen. Een klantmanager bespreekt wat ouders kunnen verwachten en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. De persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en ze krijgen advies over welke hulp het beste bij ze past. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente verschillende stappen zetten en Schuldhulpmaatjes inschakelen. De aanvraag loopt via de gemeente.

  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Voor mensen die de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunnen betalen. Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen dan wel een betalingsregeling hiervoor. Het gaat dan om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing. De aanvraag loopt via de gemeente.

  Hulp nodig bij invullen formulieren

  • Formulierenbrigade

  De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg, bijvoorbeeld over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de formulierenbrigade.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?