Gemeentegrond gebruiken

U bent hier:
 • Wat is het?

  Alle grond die niet tot een perceel van particulieren of bedrijven behoort, is gemeentegrond (openbare grond). Het kan zijn dat u gebruik wilt maken van deze grond. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een kraan of container voor sloop-, bouw- of onderhoudswerkzaamheden. Denk ook aan het plaatsen van uitstallingen en buitenreclame.

  U mag de gemeentegrond gewoon gebruiken, als u de voorwaarden opvolgt. Voldoen uw plannen voor het gebruik van gemeentegrond niet aan de gestelde voorwaarden? Dan kan het college van burgemeester en wethouders, onder bepaalde voorschriften, ontheffing verlenen.

  Onder 'Zo werkt het' leest u de voorwaarden en hoe u ontheffing aanvraagt. Doe dat minimaal 8 weken van tevoren.

 • Zo werkt het

  U mag de gemeentegrond gewoon gebruiken, als u zich aan de volgende voorwaarden houdt:

  • De plaatsing brengt geen schade toe aan de weg.
  • De plaatsing belemmert de bruikbaarheid van de weg niet of kan deze niet belemmeren. Daarvoor geldt het volgende: u zorgt op voetpaden voor een vrije doorgang van 1,5 strekkende meter en op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer van ten minste 3,5 strekkende meter. Maakt u gebruik van kabels en/of leidingen boven de grond, dan zorgt u voor ten minste een hoogte van 4 meter waar onderdoor gereden kan worden.
  • De plaatsing vormt geen belemmering  voor het beheer of onderhoud van de weg.
  • De plaatsing is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Dat is vooral van belang bij een langdurige plaatsing.
  • De plaatsing belemmert het uitzicht van bewoners of gebruikers van een gebouw niet op hinderlijke wijze. Er wordt ook niet op andere wijze hinder of overlast veroorzaakt. Ook dit is vooral van belang bij een langdurige plaatsing.

  Voldoen uw plannen niet aan de voorwaarden? Vraag dan ontheffing aan. Vul daarvoor het formulier in:

  Ontheffing aanvragen  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

  Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

 • Kosten

  Aan de aanvraag van een ontheffing zijn de volgende kosten verbonden:

  Product Prijs 2021
  Tarief ontheffing gebruik gemeentegrond
  Ontheffing gebruik gemeentegrond € 72,00
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u ontheffing krijgt voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond.

 • Meer informatie

  Vragen

  Heeft u nog vragen, of weet u niet zeker of uw plan voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

  Beleid

  De regels en voorwaarden voor het gebruik van gemeentegrond kunt u terugvinden in artikel 8.13 van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) gemeente Meierijstad.

  Materialen en gebruik nutsvoorzieningen

  Bij de gemeentewerf kunt u terecht voor materialen die u mogelijk nodig heeft. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventuele aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0413.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?