Gladheid bestrijden

U bent hier:
 • Wat is het?

  Gladde wegen en trottoirs kunnen in de winter voor heel wat ongemak zorgen. Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, worden de wegen gestrooid. De gemeente en de provincie hebben een belangrijke taak bij de bestrijding van gladheid.

  Schijndel

  De gemeente werkt bij de gladheidbestrijding volgens het prioriteitenplan:

  1. Als eerste strooien we op de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom, en op belangrijke wegen buiten de bebouwde kom volgens een vastgestelde route. Dit doen we met twee vrachtwagens met strooiers. Voor fietsroutes en minder goed bereikbare plaatsen gebruiken we een bestelwagen met een kleinere strooier. Binnen de kom komt u na maximaal 300 meter van uw woning op een gestrooide weg. Buiten de bebouwde kom is dat binnen 1 km. van uw woning.
  2. Daarna strooien we ook in het centrum en de belangrijke parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en bejaardenwoningen.
  3. Alleen bij aanhoudende gladheid en als de omstandigheden het toelaten strooien we ook in de andere woonstraten en woonerven en de niet gestrooide wegen in het buitengebied.

  Bij sneeuw

  Als er sneeuw ligt, worden de strooiwagens uitgerust met een sneeuwschuif. We zetten dan ook nog vier tractoren met sneeuwborstels in. Vooral bij wisselende weersomstandigheden, zoals voortdurende sneeuwval, moeten we ons richten op de hoofdroutes en kunnen we in de wijken nauwelijks strooien.

  Strooiroute Schijndel (Pdf, 8 mB)

  Sint-Oedenrode

  De uitgangspunten van het beleid in Sint-Oedenrode:

  • De gladheid wordt bestreden op wegen met ANWB bewegwijzering voor autoverkeer;
  • Gladheid wordt bestreden op primaire fietsroutes en veelgebruikte secundaire fietsroutes;
  • Binnen de bebouwde kom mag een afstand tot ongeveer 350 meter (maximaal ongeveer 450 meter) zijn naar de dichtstbijzijnde gestrooide route;
  • Gladheid wordt bestreden tussen Odendael en het centrumgebied (gedeelte Neulstraat);
  • Gladheid te bestrijden op de wegen die deel uitmaken van de parkeerroute;
  • Gladheidsbestrijding toe te passen op wegen met rode suggestiestroken (waaronder de Schootsedijk, de Vresselseweg en de Hoogstraat) en op de Weievenseweg;
  • Gladheidsbestrijding toe te passen in de omgeving van de basisscholen, ten behoeve van de bereikbaarheid van de brandweerkazerne en ten behoeve van de bereikbaarheid van De Streepen, MariĆ«ndael en kasteel Henkenshage;
  • Straten met alleen bestemmingsverkeer worden niet gestrooid;
  • Panden binnen de bebouwde kom moeten binnen een afstand van ongeveer 350 meter een gestrooide weg kunnen bereiken.
  • Bij wegwerkzaamheden aan een weg waarop normaliter de gladheid wordt bestreden is het mogelijk de route over de omleidingsroute te nemen.

  Strooiroute Sint-Oedenrode (Pdf, 8 mB)

  Veghel

  Op de gemeentewerf ligt 300 ton zout klaar om de gladheid in Veghel te bestrijden. In de gemeente Veghel wordt zo veel mogelijk een preventief strooibeleid gehanteerd om de wegen veilig en begaanbaar te houden. Dit houdt in dat er wordt gestrooid op het moment dat gladheid wordt verwacht, om zo de gladheid voor te zijn.

  Net als voorgaande jaren worden niet alle wegen gestrooid. Uiteraard staat de veiligheid voor inwoners voorop. Daarom wordt voor het strooien van de wegen de volgende prioriteit aangehouden; eerst de hoofdwegen, dan de wegen op industrieterreinen, dan de klinkerwegen, bruggen en viaducten en tot slot de wegen langs belangrijke objecten.

  In principe kan een bewoner in de kernen binnen 300 meter van de woning een weg vinden die goed begaanbaar is

  Strooiroute Veghel (Pdf, 12 mB)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?