Gladheid bestrijden

U bent hier:
 • Wat is het?

  Gladde wegen en trottoirs kunnen in de winter voor heel wat ongemak zorgen. Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, worden de wegen gestrooid. De gemeente, maar ook de provincie en het Rijk (RWS)  hebben een belangrijke taak bij de bestrijding van gladheid op de wegen in hun beheer.

  Gladheid

  De gemeente werkt bij de gladheidbestrijding volgens een prioritering van wegen en fietspaden:

  1. Als eerste strooien we op de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom, en op belangrijke wegen buiten de bebouwde kom volgens een vastgestelde route. Binnen de kom komt u na circa 300 meter van uw woning op een gestrooide weg. Buiten de bebouwde kom is dat binnen 1 km van uw woning.
  2. Daarna strooien we ook in de centra en de belangrijke parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en andere instellingen.
  3. Alleen bij aanhoudende gladheid en als de omstandigheden het toelaten strooien we ook in de andere straten binnen en buiten de bebouwde kom.

  Op de kaart staan alle wegen, die onderdeel uitmaken van de diverse strooiroutes.

  Sneeuw

  Als er sneeuw ligt, worden de strooiwagens uitgerust met een sneeuwschuif. Vooral bij wisselende weersomstandigheden, zoals voortdurende sneeuwval, moeten we ons richten op de hoofdroutes en kunnen we in de wijken nauwelijks strooien.

  Zout

  Bewoners kunnen een keer per winterperiode per huishouden gratis 10 kg zout ophalen op de gemeentewerven in Schijndel en Veghel. Dit zout is dan voor eigen gebruik om nabij de woning onder andere (voet)paden te strooien. Instellingen mogen 20 kg ophalen.

  Tip: bewaar het strooizout op een droge plaats en strooi niet meer dan 10 gram per m2.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?