Hulp bij een arbeidsbeperking

U bent hier:
 • Wat is het?

  Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een normale werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeenten of het UWV.

 • Zo werkt het

  Om beschut werk mogelijk te maken heeft u begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig.

  Bij aanpassingen van de werkplek kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een fysieke aanpassing;
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding;
  • (structurele) begeleiding;
  • wijzigingen in werktempo of arbeidsduur.

  Als de gemeente heeft bepaald dat u in aanmerking komt voor beschut werk, zorgt de gemeente ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?