Inritvergunning

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U heeft deze vergunning ook nodig als het alleen gaat om de verlaging van een trottoirband of het verbreden van uw inrit. Wilt u een inrit over een watergang (bijvoorbeeld een sloot) naar de openbare weg? Neem dan eerst contact op met waterschap Aa en Maas of waterschap De Dommel. Indien de inrit aansluit op een provinciale weg zal de provincie ook betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag

 • Zo werkt het

  U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket en voegt daarbij overzichtelijke tekeningen en duidelijke foto’s toe van:

  • De huidige situatie en nieuwe situatie met de afmetingen en locatie van de gewenste inrit;
  • Alles wat in de weg staat voor de inrit zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.

  Voorwaarden

  • Gevaar voor het verkeer moet voorkomen worden;
  • De inrit/uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats;
  • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast;
  • Een tweede inrit/uitweg mag nooit ten koste gaan van openbare parkeerplaatsen of openbaar groen.

  Uw aanvraag wordt verder beoordeeld aan de hand van de beleidsnotitie Inritten en Paden van de Gemeente Meierijstad.

  Vraag de inrit/uitwegvergunning aan op www.omgevingsloket.nl. U moet daar kiezen voor de vergunning voor ‘het aanleggen of veranderen van een uitrit’.

 • Kosten

  In de meeste gevallen zijn de legeskosten voor een omgevingsvergunning voor een inrit/uitweg € 155,00. Ook wanneer de vergunning niet verleend wordt, zullen deze kosten (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht. Daarnaast komen de kosten voor het aanleggen van de inrit/uitweg altijd voor uw rekening. U heeft de keuze om zelf de aannemer voor de inrit te kiezen indien deze voldoet aan de uitvoeringseisen van de gemeente. In uw vergunning zal beschreven worden hoe de inrit uitgevoerd moet worden. U kunt er ook voor kiezen om ons de opdracht uit te laten zetten.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit indien noodzakelijk verlengen met 6 weken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?