Klacht indienen tegen medewerker, afdeling of bestuurder

U bent hier:
 • Wat is het?

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

  Een klacht indienen (inloggen met DigiD).

  Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van? Geef het door, ook als u vindt dat de gemeente niet snel genoeg op uw eerdere melding reageert. Melding, verzoek of vraag over uw woon- en leefomgeving.

  Heeft u last van geluidsoverlast door een evenement? Deze meldingen lopen via de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Meer informatie of direct een melding maken over geluidsoverlast

 • Zo werkt het

  Een klacht over een besluit

  Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen.

  Een klacht over de openbare ruimte

  Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.

  Een klacht indienen

  Dat kan op verschillende manieren:

  • Mondeling:

  Bel met de medewerker van de gemeente waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.

  • Schriftelijk / e-mail

  Stuur een e-mail naar info@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)) of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt. Vermeld vooral ook uw telefoonnummer zodat de klachtbehandelaar snel contact met u op kan nemen. Stuur uw brief naar: Gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel.

  • Digitaal

  U kunt ook digitaal uw klacht indienen (inloggen met DigiD).

  Niet anoniem

  De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

 • Hoe lang duurt het?

  Behandeling klacht

  1. Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. Deze zorgt ervoor dat uw klacht behandeld wordt. Ook houdt hij bij of dat op tijd gebeurt en volgens de wet.
  2. De klachtencoördinator stuurt de klacht naar een klachtbehandelaar. Dat is meestal een leidinggevende. Deze kijkt waar uw klacht over gaat en zal proberen uw klacht zo spoedig mogelijk telefonisch met u te bespreken en een oplossing te vinden. In de meeste gevallen blijkt dit voldoende.
  3. Als uw klacht niet meteen naar tevredenheid kan worden opgelost nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een gesprek (hoorzitting). Ook degene over wie u klaagt is daarbij aanwezig en kan dan op uw klacht reageren.
  4. De klachtbehandelaar maakt een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt meestal binnen zes weken.

  Hebt u schriftelijk of digitaal geklaagd? U krijgt dan een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen.

 • Meer informatie

  Beleidsregels intern klachtrecht Meierijstad

  In de beleidsregels kunt u lezen hoe de afwikkeling van de klachten plaatsvindt.

  Hulp bij het indienen van een klacht

  Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen.

  • Klachtencoördinator Meierijstad. Bel hiervoor naar de gemeente, telefoon 14 0413.
  • Bureau voor Rechtshulp, telefoon (073) 681 94 00.

  Niet eens met de behandeling?

  Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? Of bent u nog steeds kwaad? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

  Nationale Ombudsman
  Postbus 93.122
  2509 AC Den Haag
  (070) 356 35 63
  bureau@nationaleombudsman.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?