Kwijtschelding belastingen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Als u denkt dat u de aanslag niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing geldt een maximumbedrag dat aan kwijtschelding wordt verleend.

  Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

  Kwijtschelding aanvragen (U logt in met uw DigiD op de Digitale Belastingbalie)

  Hiermee machtigt u gemeente Meierijstad voor het opvragen van uw inkomens- en vermogensgegevens bij het landelijke Inlichtingenbureau. Dit is een eenmalige handeling.  

  U kunt ook het kwijtscheldingformulier downloaden. U kunt daarbij kiezen voor een verkort of een uitgebreid formulier. 

  Met het insturen van het verkorte kwijtscheldingsformulier geeft u ons ook toestemming om uw gegevens te laten controleren door middel van bestandsvergelijking met het UWV, de Belastingdienst en Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Als uit de bestandsvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hoeft u zelf geen bewijsstukken meer in te dienen. Uw aanslag gemeentelijke belastingen wordt dan direct door ons kwijtgescholden.

  Als u op basis van de bestandsvergelijking niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding, ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren. Als uw kwijtscheldingsverzoek na beoordeling van de gevraagde stukken nogmaals wordt afgewezen, is er geen mogelijkheid meer om kwijtschelding aan te vragen. Meer informatie kunt u lezen op de pagina Informatiepagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Zo werkt het

  Beoordeling van de aanvraag

  Het is niet zo dat u bij een laag inkomen altijd voor kwijtschelding in aanmerking komt. Ook andere zaken als het inkomen zijn bij de beoordeling van belang. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw inkomen, vermogen en betalingscapaciteit.
  Met vermogen bedoelen we, bijvoorbeeld uw tegoeden op bank,  de waarde van een eigen woning of de waarde van een auto

  Banksaldi

  Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding mag het tegoed van alle  bankrekeningen die  op uw naam staan, samen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm van één maand, plus:

  • uw netto woonlasten;
  • uw netto ziektekosten;
  • uw ontvangen huur- en zorgtoeslag en
  • uw  ontvangen kindgebonden budget.

  Auto

  Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding mag de waarde van uw auto niet hoger zijn dan € 2.269,00. Is de waarde hoger dan moet u aantonen dat de auto medisch noodzakelijk is of onmisbaar voor het behoud van uw werk. 
  U mag niet meerdere kentekens op uw naam hebben staan.

  Eigen woning

  U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding wanneer de hypotheekschuld lager is dan de WOZ-waarde.

  Kostendelersnorm

  Per 1 januari 2018 voert de gemeente de kostendelersnorm in voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is landelijke regelgeving. Deze kostendelersnorm kan gevolgen hebben voor de berekening van de betalingscapaciteit. Kostendelers zijn meerderjarigen die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook andere personen.
  De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. Oftewel: wanneer u met meerdere personen op één adres woont, is het mogelijk dat u vanaf het belastingjaar 2018 niet meer (automatisch) in aanmerking komt voor kwijtschelding.

  Wanneer kunt u het verzoek om kwijtschelding aanvragen?

  Een verzoek om kwijtschelding kunt u indienen, tot 3 maanden na betaling van de aanslag. 

 • Meer informatie

  Meer informatie kunt u lezen op de pagina Informatiepagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Heeft u nog vragen?

  U kunt uw vraag stellen door een email te sturen naar belastingen@meierijstad.nl.