Leefbaarheidsbudget

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wilt u een activiteit organiseren waarmee u iets kunt betekenen voor de buurt? Bijvoorbeeld een schoonmaakactie, een activiteit voor ouderen, een moestuin aanleggen met buurtgenoten, of iets anders? De gemeente kan u daarbij helpen door subsidie te geven. Deze subsidie heet 'leefbaarheidsbudget'. Belangrijk is dat uw plan of idee ten goede komt aan de hele wijk, buurt of straat en dat u en de buurtbewoners zelf aan de slag gaan.

  Leefbaarheidsbudget aanvragen

  Gratis de klussenaanhanger lenen

  Wilt u uw buurt opruimen of schoonmaken en wilt u hiermee direct aan de slag? Dan kunt u hiervoor gratis een klussenaanhanger lenen.

 • Zo werkt het

  Het leefbaarheidsbudget is bedoeld om inwoners van Meierijstad uit te dagen actief bij te dragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp. Voor 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van ruim € 56.000,--.

  Wie kan de aanvraag indienen?

  Iedereen vanuit wijk- of straatniveau kan leefbaarheidsbudget aanvragen via het online formulier. De buurtadviseur neemt dan contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken. De gemeente verzorgt altijd later een terugkoppeling over de aanvraag met de wijk- of dorpsraad.

  Hoeveel kunt u krijgen?

  Per activiteit kunt u eenmalig een subsidie van maximaal 2.000 euro krijgen. Afhankelijk van de aanvraag kan het bedrag ook lager uitvallen. We kunnen ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. Ook kunnen wij bij sommige aanvragen een tegenprestatie aan u vragen, wanneer u bijvoorbeeld alleen een gezamenlijke buurtbarbecue wilt organiseren. U kunt meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen, zolang het verschillende activiteiten zijn. Verzoeken kunt u altijd indienen. Als het subsidiebudget op is, bekijkt de gemeente of er meer budget vrijgemaakt kan worden.

  Voorwaarden

  Voor het indienen van nieuwe initiatieven / ideeën zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van de initiatieven.

  Activiteiten en projecten moeten passen binnen één of meer ondergenoemde kaders De activiteit zorgt voor:

  • een schone leefomgeving, met een goede technische staat;
  • het vergroten van het veiligheidsgevoel;
  • het stimuleren van duurzaam gedrag;
  • het bevorderen van de leefbaarheid;
  • het bevorderen van de sociale samenhang;
  • het bevorderen van de arbeidsparticipatie.

  Naast de inhoudelijke kaders zijn er ook een aantal aanvullende randvoorwaarden opgesteld:

  • het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving;
  • het initiatief dient geen privébelang;
  • er moet sprake zijn van voldoende zelfwerkzaamheid door de bewoners;
  • er kan bij sommige aanvragen een tegenprestatie aan u worden gevraagd;
  • bewoners treden op als opdrachtgever;
  • er is aantoonbaar draagvlak in de buurt / wijk / dorp;
  • het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in de toekomst voor de gemeente;
  • per initiatief geldt een maximale bijdrage
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 2 weken vindt er altijd een intakegesprek plaats tussen de aanvrager en de Buurtadviseur. Als het nodig is schuift hier nog een medewerker met inhoudelijke kennis bij aan. Daarna wordt al snel beslist welke mogelijkheden er zijn om de aanvraag te ondersteunen.

 • Meer informatie

  Welke onderwerpen vallen binnen of buiten de aanvraag?

  In principe mag elk onderwerp worden ingediend, als het maar ten goede komt aan de leefbaarheid in wijk of dorp. En de aanvraag moet uiteraard voldoen aan de spelregels die zijn gesteld onder 'zo werkt het'.

  Contactpersoon

  Wilt u meer informatie? Dan kunt u de buurtadviseurs benaderen.

  Betaling

  Als er een beslissing is genomen, ontvangt u een beschikking (besluit). Is besloten subsidie te verstrekken, dan wordt deze overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat tijdens de aanvraag is opgegeven. Aanvragers kunnen daarna zelf over het subsidiebedrag beschikken.

  Maatregelen tegen de effecten van het klimaat

  Wilt u met de buurt maatregelen treffen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan? Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen of wateropslag? Het waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant reiken hiervoor subsidies uit. Benieuwd? Kijk voor informatie over subsidie voor klimaatbestendige maatregelen op meierijstad.nl/duurzaamheid.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?