Leerlingenvervoer

U bent hier:
 • Wat is het?

  Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een handicap of beperking hebben en (meestal) naar een speciale school gaan gebruik maken van leerlingenvervoer. 

  Voorwaarden

  • Alleen voor leerlingen van:
   • Het speciaal onderwijs (basis SO en voortgezet VSO);
   • Het reguliere basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een blijvende  handicap;
   • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag.
  • Afstand school minimaal 6 km  
   • Minimaal 6 kilometer vanaf huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Wij gaan hierbij uit van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij volgen het advies van het regionale Samenwerkingsverband.

  Bijlage nodig bij aanvraag

  In veel gevallen is een medische verklaring en een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband nodig. Let er bij het meesturen van deze verklaringen op, dat de bestanden niet groter mogen zijn dan 5 mB, en dat u maximaal 10 mB kunt toevoegen.

  Vergoeding aanvragen (met DigiD)

 • Zo werkt het

  Procedure

  U moet zelf online een aanvraag indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u deze aan via www.digid.nl/aanvragen. Wij toetsen uw aanvraag aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017. Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

  Eigen bijdrage en vergoeding

  Het kan zijn dat wij van u een eigen bijdrage vragen. Een eigen bijdrage vragen wij niet als uw kind naar het speciaal onderwijs (SO) of naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaat.

  Eigen bijdrage (schooljaar 2019-2020)

  Wij vragen een eigen bijdrage van € 539,- per kind als

  • U kind naar een van de volgende scholen gaat:
   • Basisonderwijs met een arrangement, of SBO
   • Schakelklas voor taalonderwijs De Taalvijver in Veghel
   • Basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag
  • En als uw verzamelinkomen in het jaar 2017 hoger is dan € 26.550,-. Uw verzamelinkomen staat op uw aangifteformulier van de belasting van 2017. Hebt u geen belastingaangifte gedaan? Vraagt dan een IB60-formulier 2017 op bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543). Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan. Als u geen IB60-verklaring bijvoegt wordt het drempelbedrag automatisch in rekening gebracht.

  Vier soorten vergoedingen

  • Kan uw kind, met of zonder begeleiding, met de fiets naar school. Dan ontvangt u een fietsvergoeding.
  • Is dit niet mogelijk, dan kijken we of u kind, met of zonder begeleiding, met het openbaar vervoer kan (vergoeding OV)
  • Gaat dat niet, dan kan uw kind reizen met aangepast (taxi)vervoerd. U ontvangt dan AV vergoeding.
  • Kiest u voor eigen vervoer. Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. De vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer waarop uw kind is aangewezen.

  Centrale taxi opstapplaatsen

  Wij maken bij het inzetten van aangepast taxivervoer gebruik van centrale opstap- en uitstapplaatsen. Dit betekent dat uw kind vanaf de opstapplaats wordt vervoerd en dus niet thuis wordt opgehaald en gebracht. Als dit niet mogelijk is vanwege de beperking/handicap van uw kind dan moet u dit motiveren met een medische onderbouwing van een deskundige.

 • Meer informatie

  Wettelijke regels

  De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening Leerlingenvoer gemeente Meierijstad 2017 en de bijbehorende beleidsregels over de fietsvergoeding.

  Vervoer in een elektrische rolstoel

  De richtlijnen voor veilig rolstoelvervoer (Code VVR) zijn gewijzigd per 1 juli 2019. Deze wijzigingen hebben mogelijk gevolgen voor het vervoer van uw kind. Alleen een crash-geteste rolstoel mag als vervangende zitplaats dienen. Deze rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 en is te herkennen aan het haaksymbool.

  De Voor Elkaar Pas

  De Voor Elkaar Pas is een initiatief om zelfstandig reizen voor leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs te ondersteunen. Gemeente Meierijstad biedt uw kind de mogelijkheid om met de Voor Elkaar Pas zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school te reizen. Video over de Voor Elkaar Pas.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u ons bellen: 14 0413, of mailen: leerlingenvervoer@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?