Leerlingenvervoer

U bent hier:
 • Wat is het?

  Heeft uw kind een handicap of beperking? En gaat uw kind naar een (speciale) school? Dan kunt u gebruik maken van leerlingenvervoer.

  Voor wie

  Leerlingen van:

  • Het speciaal onderwijs (speciaal onderwijs SO en voortgezet speciaal onderwijs VSO);
  • Het reguliere basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een blijvende  handicap;
  • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag.

  En die:

  • Minimaal 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke school wonen. Dat is de school die past bij de mogelijkheden van uw kind of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij volgen hierbij het advies van het regionale Samenwerkingsverband. Voor het berekenen van de afstand gaan wij uit van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner.

  Er zijn vier soorten vergoedingen

  • Een fietsvergoeding
  • Een vergoeding openbaar vervoer
  • Een vergoeding aangepast (taxi)vervoer
  • Vergoeding met eigen vervoer

  Wij beoordelen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

  Eigen bijdrage schooljaar 2021/2022

  Geen eigen bijdrage

  U betaalt géén eigen bijdrage als uw kind naar

  • het speciaal onderwijs (SO) of
  • naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaat.

  Wel eigen bijdrage

  Wij vragen een eigen bijdrage van € 539,- per kind als uw kind naar een van de volgende scholen gaat:

  • Basisonderwijs met een arrangement, of speciaal basisonderwijs de Wissel (SBO) of een andere SBO
  • Schakelklas voor taalonderwijs De Taalvijver in Veghel
  • Basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag

  En dit geldt alleen als:

  • uw verzamelinkomen in het jaar 2019 hoger is dan € 27.450. U vindt uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte 2019. Hebt u geen belastingaangifte gedaan? Vraag dan een inkomensverklaring (IB60-verklaring) op bij de belastingdienst.

  Zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school: De Voor Elkaar Pas

  De Voor Elkaar Pas is een initiatief om zelfstandig reizen voor leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs te ondersteunen. Gemeente Meierijstad biedt uw kind de mogelijkheid om met de Voor Elkaar Pas zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school te reizen. Video over de Voor Elkaar Pas.

  Opstapplaatsen bij taxivervoer 

  De gemeente Meierijstad maakt gebruik van centrale opstapplaatsen. Het is belangrijk dat alle leerlingen gebruik maken van een opstapplaats. Daardoor verloopt het vervoer efficiënt. Alleen als uw kind op grond van een door een arts afgegeven medische indicatie geen gebruik kan maken van een opstapplaats, maken wij een uitzondering.

  Vergoeding aanvragen (met DigiD)

 • Zo werkt het

  Procedure

  1. U moet zelf online een aanvraag indienen. Bent u co-ouder? Dan moet u beiden een aanvraag indienen in de gemeente waar de ouder woont. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u deze aan via www.digid.nl/aanvragen.
  2. Wij toetsen uw aanvraag aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017.
  3. Nadat wij alle benodigde gegevens van u hebben, ontvangt u binnen  8 weken een besluit.
 • Meer informatie

  Wettelijke regels

  De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is

  1. de verordening Leerlingenvoer gemeente Meierijstad 2017 en
  2. de bijbehorende beleidsregels over de fietsvergoeding.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u ons bellen: 14 0413, of mailen: leerlingenvervoer@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?