Leerlingenvervoer

U bent hier:
 • Wat is het?

  U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind naar (meestal) speciaal onderwijs. Het gaat dan om vervoer tussen de centrale opstapplaats het dichtst bij uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

  Vergoeding aanvragen (met DigiD)

  Let op:

  • Lees voor het invullen de toelichting onder 'Meer informatie' goed door.
  • Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier nemen we niet in behandeling.
  • Ook aanvragen zonder de nodige bijlagen, neemt de gemeente niet in behandeling. De aanvrager heeft 14 dagen de gelegenheid om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. 

  Bijlagen

  In veel gevallen is een medische verklaring en een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband nodig. Let er bij het meesturen van deze verklaringen op, dat de bestanden niet groter mogen zijn dan 5 mB, en dat u maximaal 10 mB kunt toevoegen.

  De medewerkers van de afdeling leerlingenvervoer helpen u graag om eventuele vragen te beantwoorden.

 • Zo werkt het

  U kunt een vergoeding aanvragen als de dichtstbijzijnde toegankelijke school van uw kind meer dan 6 kilometer van uw woning afligt. De nadere criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunt u vinden onder “meer informatie".

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Meer informatie

  Deze informatie geldt voor het schooljaar 2018-2019

  Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naar toe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap hebben of naar een speciale school verder weg gaan. Dan kan het vervoer een probleem zijn. De gemeente heeft hiervoor leerlingenvervoer.

  Afstand

  Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van zes kilometer. Dit geldt voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Voor de keuze van de dichtstbijzijnde toegankelijke school volgt de gemeente het advies van het samenwerkingsverband.

  De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking geen andere mogelijkheden heeft om te reizen (dus ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer). Wij gaan ook hierbij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route volgens de Anwb-routeplanner.

  Scholen

  Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

  • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag;
  • De speciale school voor basisonderwijs “De Wissel” in Veghel;
  • Het speciaal (basis) onderwijs (SO);
  • Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
  • Het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking;
  • Het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking.

  Vier vormen van vervoer

  Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

  • Uw kind kan met de fiets naar school, u krijgt daarvoor een vergoeding;
  • Uw kind kan met het openbaar vervoer, u krijgt daarvoor een vergoeding;
  • Uw kind reist met aangepast (taxi)vervoer;
  • U kiest voor eigen vervoer en krijgt daarvoor een vergoeding.

  Centrale opstapplaatsen

  De gemeente Meierijstad maakt gebruik van centrale opstapplaatsen. Dit betekent dat uw kind vanaf de  opstapplaats wordt vervoerd en dus niet thuis wordt opgehaald en gebracht. Als dit niet mogelijk is voor uw kind dan moet u dit motiveren met een medische onderbouwing van de behandelend arts.

  Eigen bijdrage

  Of u moet betalen voor leerlingenvervoer is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:

  • Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag? Of naar de speciale school voor basisonderwijs “De Wissel”? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2016 hoger dan € 26.100,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 527,70 per kind per jaar.
  • Gaat uw kind naar één van de andere genoemde scholen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  U kunt zelf berekenen of u de eigen bijdrage moet betalen. U vindt uw verzamelinkomen op uw aangifteformulier van de belasting van 2016. Hebt u geen belastingaangifte gedaan? Vraagt u dan een IB60-formulier 2016 op bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543). Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan. Als u geen IB60-verklaring bijvoegt wordt het drempelbedrag automatisch in rekening gebracht.

  De aanvraag

  U moet zelf een aanvraag indienen. Dit kan online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u deze aan via www.digid.nl/aanvragen.

  Wat gebeurt er met mijn aanvraag leerlingenvervoer

  Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk is. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in aanmerking komen voor aangepast vervoer. In plaats van fietsen, reizen met openbaar vervoer of aangepast vervoer kunt u er ook voor kiezen om zelf uw kind naar school te brengen. Deze vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer waarop uw kind is aangewezen. De gemeente vergoed de goedkoopste wijze van vervoer.

  Besluit op uw aanvraag

  Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit  op uw aanvraag.

  Wettelijke regels leerlingenvervoer

  De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening leerlingenvoer en de bijhorende beleidsregels over de fietsvergoeding   
  Bovenstaande tekst is een verkorte weergave en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.