Leerlingenvervoer

U bent hier:
 • Wat is het?

  U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind naar (meestal) speciaal onderwijs. Het gaat dan om vervoer tussen de centrale opstapplaats het dichtst bij uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

  Vergoeding aanvragen (met DigiD)

  Let op:

  • Lees voor het invullen de toelichting onder 'Meer informatie' goed door.
  • Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier nemen we niet in behandeling.
  • Ook aanvragen zonder de nodige bijlagen, neemt de gemeente niet in behandeling. De aanvrager heeft 14 dagen de gelegenheid om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. 

  Bijlagen

  In veel gevallen is een medische verklaring en een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband nodig. Let er bij het meesturen van deze verklaringen op, dat de bestanden niet groter mogen zijn dan 5 mB, en dat u maximaal 10 mB kunt toevoegen.

  De medewerkers van de afdeling leerlingenvervoer helpen u graag om eventuele vragen te beantwoorden.

 • Zo werkt het

  U kunt een vergoeding aanvragen als de dichtstbijzijnde toegankelijke school van uw kind meer dan 6 kilometer van uw woning afligt. De nadere criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunt u vinden onder “meer informatie".

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Meer informatie

  Deze informatie geldt voor het schooljaar 2019-2020

  Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naar toe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap hebben of naar een speciale school verder weg gaan. Dan kan het vervoer een probleem zijn. De gemeente heeft hiervoor leerlingenvervoer.

  Afstand

  Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van zes kilometer. Dit geldt voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Voor de keuze van de dichtstbijzijnde toegankelijke school volgt de gemeente het advies van het samenwerkingsverband.

  De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking geen andere mogelijkheden heeft om te reizen (dus ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer). Wij gaan ook hierbij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route volgens de Anwb-routeplanner.

  Scholen

  Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

  • Het speciaal onderwijs (basis SO en voortgezet VSO);
  • Het regulier basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking;
  • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag.

  Wijze van vervoer

  Wij bekijken eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in aanmerking komen voor aangepast (taxi) vervoer. U kunt er ook voor kiezen om zelf uw kind naar school te brengen tegen vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer waarop uw kind is aangewezen.

  Er zijn vier vormen van vervoersvergoeding binnen het leerlingenvervoer:

  • Fietsvergoeding: uw kind kan met de fiets naar school
  • OV vergoeding: uw kind kan met het openbaar vervoer
  • AV vergoeding: uw kind reist met aangepast (taxi)vervoer
  • Eigen vervoer: u kiest voor eigen vervoer

  De Voor Elkaar Pas

  De Voor Elkaar Pas is een initiatief om zelfstandig reizen voor onder andere leerlingen in het speciaal onderwijs te ondersteunen. Zelfstandig leren reizen kan helpen om het zelfvertrouwen van een kind te laten groeien. Gemeente Meierijstad biedt u in samenwerking met busvervoerder Arriva de mogelijkheid om met de Voor Elkaar Pas van en naar school te reizen. Wij informeren u graag verder hierover.

  Centrale opstapplaatsen

  De gemeente Meierijstad maakt gebruik van centrale opstapplaatsen. Dit betekent dat uw kind vanaf de  opstapplaats wordt vervoerd en dus niet thuis wordt opgehaald en gebracht. Als dit niet mogelijk is voor uw kind dan moet u dit motiveren met een medische onderbouwing van de behandelend arts.

  Eigen bijdrage

  Gaat uw kind naar een van de volgende scholen:

  • Basisonderwijs met een arrangement, of SBO?
  • Schakelklas voor taalonderwijs De Taalvijver in Veghel?
  • Basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag?

  En is uw verzamelinkomen in het jaar 2017 hoger dan € 26.550,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 539,00 per kind per jaar.

  U vindt uw verzamelinkomen op uw aangifteformulier van de belasting van 2017. Hebt u geen belastingaangifte gedaan? Vraagt u dan een IB60-formulier 2017 op bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543). Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan. Als u geen IB60-verklaring bijvoegt wordt het drempelbedrag automatisch in rekening gebracht.

  Vervoer in een elektrische rolstoel

  De richtlijnen voor veilig rolstoelvervoer (Code VVR) zijn gewijzigd per 1 juli 2019. Deze wijzigingen hebben mogelijk gevolgen voor het vervoer van uw kind. Alleen een crash geteste rolstoel mag als vervangende zitplaats dienen. Deze rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 en is te herkennen aan het haaksymbool.

  De aanvraag

  U moet zelf een aanvraag indienen. Dit kan online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u deze aan via www.digid.nl/aanvragen.

  Wat gebeurt er met mijn aanvraag leerlingenvervoer

  Wij toetsen uw aanvraag aan de verordening leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017. Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit  op uw aanvraag.

  Wettelijke regels leerlingenvervoer

  De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening leerlingenvervoer en de bijhorende beleidsregels over de fietsvergoeding   
  Bovenstaande tekst is een verkorte weergave en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?