Maatschappelijk Ondersteuningsfonds gemeente Bernheze

U bent hier:
 • Wat is het?

  Deze regeling is alleen bestemd voor inwoners van Bernheze. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad.

 • Zo werkt het

  U kunt om verschillende redenen financieel in de problemen komen. Als u onvoldoende inkomen hebt, zijn er diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. Toch kan zich een situatie voordien waarbij u terecht komt in een schrijnende noodsituatie en de gemeente u niet kan helpen binnen de bestaande regelingen. De gemeente Bernheze heeft voor haar inwoners, in aansluiting op de bestaande regelingen, het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze in het leven geroepen. Uit dit fonds kan in een noodsituatie een financiële bijdrage worden verstrekt. De gemeente Meierijstad zorgt voor de uitvoering.

  Wanneer komt u in aanmerking?

  Er moet sprake zijn van:

  • een acute noodsituatie;
  • de noodsituatie is incidenteel of op te lossen met de gevraagde bijdrage;
  • de bestaande regelingen bieden geen oplossing.

  Aanvullende voorwaarden:

  • U staat minimaal een half jaar ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Bernheze;
  • U hebt zelfstandige woonruimte;
  • U heeft een laag besteedbaar inkomen en financiële problemen; 
  • De noodsituatie is niet verwijtbaar;
  • U bent bereid om mee te werken aan begeleiding gericht op het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid.

  Hoe kunt u deze bijdrage aanvragen?

  Bij voorkeur dienen professionals of hulpverleners de aanvraag om een financiële bijdrage in.
  (bv. Een maatschappelijk werker, huisarts, decaan, medewerker of vrijwilliger van een maatschappelijke organisatie etc.)

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Meer informatie

  Neem contact op met de gemeente of bel 14 0413.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?