Meldpunt fouten in Overheidsregistraties (MFO)

U bent hier:
 • Wat is het?

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties allerlei gegevens over inwoners, ondernemers en organisaties. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Hiervoor neemt u eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor deze gegevens.

  Gemeente Meierijstad is ook verantwoordelijk voor een aantal registraties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken (WOZ).

  Op ‘Mijn Meierijstad’ kunt u diverse gegevens inzien die bij de gemeente over u bekend zijn.  Wanneer er een fout staat in de BAG kunt u een officiële melding maken via https://bagviewer.kadaster.nl/ door bovenaan op “Terugmelding” te klikken. Wanneer er een fout in uw gegevens staat kunt u altijd uw vraag aan de gemeente stellen via onze contact-pagina.

  Lukt het u toch niet om de fout te laten corrigeren? Of is het u niet duidelijk bij welke organisatie u moet zijn? Dan kun u zich melden bij het landelijk Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).

  Melding doen bij het MFO

  Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet uw melding aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Uw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV.
  2. U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

  Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen.

  Op rvig.nl (link: https://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties/voorbeelden-van-meldingen) kunt u meer informatie vinden over het MFO en de werkwijze van het MFO.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?