Omgevingswet

U bent hier:
 • Wat is het?

  De rijksoverheid voert per 2021 de Omgevingswet in. Die wet vervangt de huidige wetten van ruimtelijke ordening en planning van milieu, verkeer en vervoer, enz. Dat betekent dat de huidige structuurvisies en diverse beleidsnota’s worden opgenomen in een nieuwe omgevingsvisie. En dat de huidige bestemmingsplannen en sommige verordeningen overgaan in een omgevingsplan. De wetgeving verwacht ook van gemeenten dat zij een vernieuwde werkwijze invoeren. En ook die ‘geest van de Omgevingswet’ wil de gemeente Meierijstad toepassing geven.

 • Zo werkt het

  In 2019 en 2020 worden de omgevingsvisie en het omgevingsplan voorbereid. Daarbij worden participatiebijeenkomsten en een milieueffectrapportage ingezet.

 • Hoe lang duurt het?

  De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2021. De huidige bestemmingsplannen gaan dan automatisch over naar een omgevingsplan-van-rechtswege. In de loop van het jaar 2021 zal het college van burgemeester en wethouders aan de raad voorstellen om de omgevingsvisie en het definitieve omgevingsplan vast te stellen.

 • Meer informatie

  Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website aan de slag met de Omgevingswet.

  De participatiebijeenkomsten waarmee de omgevingsvisie en het omgevingsplan worden voorbereid, worden ondersteund door een digitaal platform. Op dat platform vindt u informatie over de bijeenkomsten die we organiseren. Ook staat daar de voortgang van het beleidsproces.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?