Regeling maatschappelijke participatie

U bent hier:
 • Wat is het?

  Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheekabonnement betalen? Zit een bezoek aan een museum er niet in? Of kunnen uw kinderen geen lid worden van een sportvereniging of muzieklessen volgen? Misschien kunt u gebruik maken van de Regeling maatschappelijke participatie.

  Direct aanvragen (U gaat naar de website 'Bereken uw recht')

  U kunt ook het formulier downloaden

  U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

 • Zo werkt het

  De Regeling maatschappelijke participatie is bedoeld voor inwoners van de gemeente met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea en kunstuitleen
  • contributies voor sport-, zang-, ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen
  • cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en ouderbijdragen
  • éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan dierentuin en pretpark

  Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U moet er rekening mee houden dat deze gegevens bij een nadere controle alsnog opgevraagd kunnen worden.  

  De bijdrage is voor de periode van één jaar voor 2021:

  • volwassen gezinslid: € 203,00
  • (schoolgaand) kind: € 275,00

  Wanneer automatisch een tegemoetkoming?

  Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht zodra zij aan de voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Meer informatie

  Speciaal voor kinderen

  Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport en/of welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met een laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente Meierijstad heeft daarom een bijdrageregeling voor ouders met een laag inkomen. 

  De vergoeding kan door ouders worden gebruikt voor contributies (sportclubs, verenigingen, muziekles), cursusgelden, abonnementen (bibliotheek, internet), sportkleding, eenmalige activiteiten/uitstapjes en schoolkosten.

  Wat zijn de voorwaarden?

  U kunt aanspraak maken op deze regeling:

  1. als uw inkomen de afgelopen twaalf maanden maximaal 120% van de bijstandsnorm was
  2. als uw vermogen de afgelopen twaalf maanden gelijk aan of minder dan de normen van de Participatiewet was.

  Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Komt u niet in aanmerking voor een Bijdrage Maatschappelijke Participatie voor uw kind? Dan kan het Jeugdfonds sport en cultuur mogelijk een oplossing bieden.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het werkatelier toegang van de gemeente Meierijstad, telefoon: 14 0413, e-mail: info@meierijstad.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?