Rioolaansluiting aanvragen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

  Rioolaansluiting aanvragen (met DigiD) 

 • Zo werkt het

  • De gemeente legt een rioolaansluiting tot de grens van uw terrein.
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt.
  • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en uitvoeringsbeleid van de gemeente.
  • Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.
  • Als u aangesloten bent op de riolering, ontvangt u jaarlijks een aanslag rioolheffing.
    

  De gemeente verzorgt het aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Het gemeentelijk rioolstelsel is onderverdeeld in verschillende systemen. De meest voorkomende systemen zijn het vrij verval,- en het drukrioolsysteem. Het vrijvervalstelsel ligt met name binnen de bebouwde kom. Drukriolering ligt met name buiten de bebouwde kom, in het buitengebied. De aansluitleidingen worden voorzien van een ontstoppingsstuk.

  Voor de aansluiting op het gescheiden en gecombineerde vrijverval rioolstelsel krijgt u standaard een aansluiting met een diameter van Ø 125 mm. Een groter diameter is in overleg en onderbouwt met reden aan te vragen. In geval van aansluitingen op het gemeentelijk riool, geldt voor beide systemen dat de afvalwaterstromen gescheiden moeten worden aangeleverd.

  Voor aansluitingen op het drukriool houdt dit in dat ieder pand één aansluiting aanbiedt voor huishoudelijk afvalwater (diameter minimaal 125 mm). Het regenwater mag niet worden geloosd op het gemeentelijk drukrioolsysteem en moet door de eigenaar van het pand worden geloosd op sloten (oppervlaktewater) of een infiltratievoorziening.

  De afhandeling van uw verzoek neemt ca. twee weken in beslag. Binnen deze termijn neemt onze opzichter met u contact op voor detailafspraken.

 • Kosten

  Kosten Veghel

  • De kosten voor een aansluiting binnen de gemeente Veghel bedragen voor een vrijverval rioolaansluiting € 937,28.
  • Voor een aansluiting op het drukrioolsysteem € 3230,-.

  Kosten Sint-Oedenrode

  • Een gecombineerde aansluiting (binnen de kom in oudere wijken) + aansluiting drukriolering (buitengebied): U betaalt de werkelijke kosten van de aansluiting.
  • Een gescheiden aansluiting (binnen de bebouwde kom in nieuwbouwwijken): U betaalt een vast tarief:
   - diameter 125 -125 mm € 740,-
   - diameter 160 -160 mm € 840,-
   - diameter 125 -160 mm € 787,-

  Kosten Schijndel

  1. Een enkele aansluiting met een diameter van 125 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , voor geheel Schijndel met uitzondering van Industrieterrein Duin: € 886,52*
  2. Een enkele aansluiting met een diameter van 125 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , op Industrieterrein Duin: € 1.089,13*
  3. Een enkele aansluiting met een diameter van 160 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , voor geheel Schijndel met uitzondering van Industrieterrein Duin: € 1.025,59*
  4. Een enkele aansluiting met een diameter van 160 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , op Industrieterrein Duin: € 1.228,20*
  5. Dubbele aansluiting met een diameter van 125 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , voor geheel Schijndel met uitzondering van Industrieterrein Duin: € 1.458,84*
  6. Dubbele aansluiting met een diameter van 125 mm met een maximale lengte van 15 m 1 , op Industrieterrein Duin: € 1.864,04*
  7. Dubbele aansluiting met een diameter van 160 mm met een maximale lengte van 15 m1 voor geheel Schijndel met uitzondering van Industrieterrein Duin: € 1.737,02*
  8. Dubbele aansluiting met een diameter van 160 mm met een maximale lengte van 15 m1 op industrieterrein Duin: € 2.142,19*

  Voor rioolaansluitingen die niet in onderdeel 1 tot en met 8 worden vermeld, wordt vooraf een begroting van de kosten overlegd, waarna de aanvrager alsnog van de dienst kan afzien.

  (*) De genoemde tarieven zijn exclusief BTW voor zover van toepassing