Rioolaansluiting aanvragen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

  Rioolaansluiting aanvragen (met DigiD) 

 • Zo werkt het

  • De gemeente legt een rioolaansluiting tot de grens van uw terrein.
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt.
  • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en uitvoeringsbeleid van de gemeente.
  • Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.
  • Als u aangesloten bent op de riolering, ontvangt u jaarlijks een aanslag rioolheffing.
    

  De gemeente verzorgt het aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Het gemeentelijk rioolstelsel is onderverdeeld in verschillende systemen. De meest voorkomende systemen zijn het vrij verval,- en het drukrioolsysteem. Het vrijvervalstelsel ligt met name binnen de bebouwde kom. Drukriolering ligt met name buiten de bebouwde kom, in het buitengebied. De aansluitleidingen worden voorzien van een ontstoppingsstuk.

  Voor de aansluiting op het gescheiden en gecombineerde vrijverval rioolstelsel krijgt u standaard een aansluiting met een diameter van Ø 125 mm. Een groter diameter is in overleg en onderbouwt met reden aan te vragen. In geval van aansluitingen op het gemeentelijk riool, geldt voor beide systemen dat de afvalwaterstromen gescheiden moeten worden aangeleverd.

  Voor aansluitingen op het drukriool houdt dit in dat ieder pand één aansluiting aanbiedt voor huishoudelijk afvalwater (diameter minimaal 125 mm). Het regenwater mag niet worden geloosd op het gemeentelijk drukrioolsysteem en moet door de eigenaar van het pand worden geloosd op sloten (oppervlaktewater) of een infiltratievoorziening.

  De afhandeling van uw verzoek neemt ca. twee weken in beslag. Binnen deze termijn neemt onze opzichter met u contact op voor detailafspraken.

 • Kosten

  Per 1 januari 2019 zijn de tarieven aangepast. Aan de inhoud van deze webpagina wordt nog gewerkt.