Rioolheffing

U bent hier:
 • Wat is het?

  De gemeente heeft op grond van de Wet gemeentelijke watertaken naast de zorgplicht voor afvalwater óók de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Voor de uitvoering van die zorgplichten maakt de gemeente kosten. Het begrip riolering is niet beperkt tot het buizenstelsel, maar betreft alle voorzieningen die een rol spelen bij het uitvoeren van de uitgebreide zorgplichten. Voorbeelden van voorzieningen zijn, het bekende buizenstelstel, maar bijvoorbeeld ook riooloverstorten of drainageriool in openbaar gebied om grondwaterstand reguleren.

  De kosten van de uitvoering van de wettelijke watertaken worden verhaald door middel van een rioolheffing eigenarendeel en een rioolheffing gebruikersdeel.

  Ook indien er geen sprake is van aansluiting op een rioolbuis kan er rioolheffing worden geheven. Wat telt is dat er vanaf het gebouwde perceel water ter nadere verwerking wordt aangeboden en dat de gemeente daar ook wat mee doet. Als dat zo is er sprake van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.

  De rioolheffing eigenarendeel wordt geheven van degene die op 1 januari zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) is van een gebouwde onroerende zaak. Voor het bepalen van de zakelijk gerechtigde op 1 januari wordt uitgegaan van de openbare registers van het Kadaster. Verkopen die plaatsvinden na 1 januari hebben geen invloed op de aanslag.

  De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een locatie, van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

  Wordt u in de loop van het belastingjaar gebruiker van een pand, dan wordt de rioolheffing gebruikersdeel geheven over het aantal volle maanden dat in dat belastingjaar nog resteert. Als u in de loop van het belastingjaar gemeente Meierijstad verlaat, dan wordt de aanslag verminderd met het aantal volle maanden die na de verhuizing in dat jaar nog overblijft.

  Vanaf 1 januari 2018 geldt eenzelfde tarief voor de rioolheffing binnen Meierijstad.  De rioolheffing bestaat uit twee delen:

  • Een eigenarendeel.
   Als eigenaar van een woning of niet-woning (bijv. bedrijfspand) die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt u rioolheffing.
  • Een gebruikersdeel  
   De gebruiker van een woning of niet-woning, die direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering, betaalt ook rioolheffing.
 • Meer informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater

  Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer (0413) 38 10 30. 

  • Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur
  • Vrijdag tussen 08:30 uur en 12:30 uur

  Of stuur een mail naar belastingen@meierijstad.nl