Standplaats aanvragen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen verkopen op een plek in Meierijstad? Dan kunt u een standplaatsvergunning aanvragen. Aanvragen voor solitaire standplaatsen worden getoetst aan het geldende standplaatsenbeleid. Bekijk het overzicht van de standplaatsen in Meierijstad.

  Met een standplaatsvergunning kunt u geen vaste plaats op een jaarmarkt of markt of een vaste plaats op een evenement aanvragen.

  Standplaatsvergunning aanvragen  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

 • Kosten

  Op het heffen van marktgelden is de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Meierijstad 2019 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht.

  Het marktgeld bedraagt € 3,00 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal. Rekenvoorbeeld; de marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,00 (uurtarief) is € 108,00 per kwartaal (oftewel € 8,30 per marktdag).

  Solitaire standplaatsen zijn fiscaal gelijkgeschakeld met standplaatsen op de reguliere weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.

  Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.
  • Voor regulier elektriciteitsverbruik (220V): € 1,75 per markdag.
  • Voor krachtstroom (380V): € 3,00 per marktdag.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Heeft u een weekmarkt- of standplaatsvergunning?

  Dan zijn de geldende marktverordening, marktgeldenverordening en standplaatsenbeleid van kracht.

  Materialen, water en elektriciteit

  Heeft u materialen nodig, dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventueel aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14 0413.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?