Standplaats aanvragen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen verkopen op een plek in Meierijstad? Dan kunt u een standplaatsvergunning aanvragen. Aanvragen voor solitaire standplaatsen worden getoetst aan het geldende standplaatsenbeleid. Bekijk het overzicht van de standplaatsen in Meierijstad.

  Met een standplaatsvergunning kunt u geen vaste plaats op een jaarmarkt of markt of een vaste plaats op een evenement aanvragen. Daarnaast kunt u geen vergunning aanvragen voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze standplaatsen worden middels een inschrijfprocedure toegelaten.

  Standplaatsvergunning aanvragen  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

 • Kosten

  Op het heffen van marktgelden is de Verordening marktgelden Meierijstad 2021 van toepassing. De kosten bedragen € 66,00.

  Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,05 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

  Rekenvoorbeeld

  De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,05 (uurtarief) is € 109,80 per kwartaal (oftewel € 8,44 per marktdag).

  Solitaire standplaatsen zijn fiscaal gelijkgeschakeld met standplaatsen op de reguliere weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.

  Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.
  • Voor regulier elektriciteitsverbruik (220V): € 1,80 per markdag.
  • Voor krachtstroom (380V): € 3,05 per marktdag.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Heeft u een weekmarkt- of standplaatsvergunning?

  Dan zijn de geldende marktverordening, marktgeldenverordening en standplaatsenbeleid van kracht.

  Materialen, water en elektriciteit

  Heeft u materialen nodig, dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventueel aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14 0413.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?