Stimuleringsfonds Toegankelijkheid

U bent hier:
 • Wat is het?

  Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, zowel inwoners met als zonder een beperking. Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven: werken, leren, winkelen, sporten, boodschappen doen, recreëren en uitgaan. Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget.

  Welke activiteiten of projecten komen in aanmerking

  • Toegankelijk maken van een cultuurfestival
  • Markeringen op glazen deuren
  • Drempelplaat bij verenigingsgebouw
  • Website van vrijwilligersorganisatie toegankelijk maken
 • Zo werkt het

  Wie kan een aanvraag indienen

  • Rechtspersonen (dus geen privé persoon / particulier).
  • Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers die in Meierijstad gevestigd zijn en geen winstoogmerk hebben. Dus ook een organisator die zijn evenement toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking.
  • Ondernemers met winstoogmerk, zorginstellingen en woningbouw(corporaties) komen niet in aanmerking, tenzij het stimuleringsvoorstel leidt tot een toegankelijk publieke voorziening (bijv. een openbaar mindervalide toilet).

  Waar moet uw voorstel, activiteit of project aan voldoen

  Uw voorstel, activiteit of project

  • vergroot de toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking mee kunnen doen,
  • is laagdrempelig en
  • vindt plaats in een wijk, buurt of straat in Meierijstad en richt zich op de inwoners van Meierijstad.

  Wat verstaan wij onder toegankelijk

  • Sociale toegankelijkheid: evenementen, projecten of initiatieven die het meedoen van mensen met een beperking vergroten.
  •  Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen en voorzieningen vergroten voor mensen met een beperking.
  • Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroten.

  Hardheidsclausule

  Het college kan in bijzondere gevallen van bovenstaande voorwaarden / spelregels beargumenteerd afwijken.

  Budget

  Het stimuleringsbudget voor 2020 en 2021 is € 40.000 per jaar.

  • Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, met een maximum van € 5.000,-. Totdat het plafond van het stimuleringsfonds is bereikt.
  • De aanvrager mag meerdere keren per jaar een voorstel ter verbetering van de toegankelijkheid indienen. Totaal zal niet meer dan € 5.000,- per jaar worden toegekend.

  Aanvragen

  De aanvraag dient u minimaal 8 weken van te voren aan te vragen. Dus voordat uw activiteit of project start. Ontvangt u van ons een bijdrage, dan willen wij dat u in uw communicatie uitingen aangeeft dat dit mede mogelijk is gemaakt is door ondersteuning van gemeente Meierijstad.

  Nodig voor de aanvraag

  Stuur bij uw aanvraag een plan van aanpak in voor de uitvoering van het voorstel, de activiteit of het project waarmee u de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking wilt vergroten. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Duidelijke omschrijving van het voorstel, project of de activiteit:
   • motiveer uw voorstel, activiteit of project, voor wie de activiteit of aanpassing is bedoeld, het doel en het te verwachten resultaat in de samenleving.
   • hoe draagt uw voorstel, activiteit of project bij aan de doelen van de gemeente (zie Voorwaarden / spelregels).
  2. Begroting of offerte, met daarin alle kostenposten voor het voorstel, project of de activiteit.
  3. Datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning.

  Aanvragen stimulering toegankelijkheid

 • Meer informatie

  Wilt u meer informatie of hebt u op dit moment nog vragen? Neem dan contact op met Sandra Langenbach van het werkatelier Beleid Sociaal Domein via 0413-381810 of slangenbach@meierijstad.nl

  Nadere Regels Stimulering Toegankelijkheid 2020-2021

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?