Subsidie verduurzamen woning

U bent hier:
 • Wat is het?

  De gemeente Meierijstad geeft subsidie voor het verduurzamen van woningen.

  Subsidiepot is leeg

  Het subsidiebedrag voor 2019 is helaas op. Als u een aanvraag indient nemen wij deze niet in behandeling. Er komt geen nieuw subsidiegeld beschikbaar.

  Uitslag loting bekend

  Op 12 februari vond de loting plaats onder de aanvragers ‘subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen’. De uitslag van de loting is inmiddels bekend. Alle aanvragers ontvangen eveneens in de week van 18 februari 2019 een brief met de uitslag.

 • Zo werkt het

  Waarvoor kon u subsidie aanvragen?

  U kon subsidie aanvragen voor een voorziening of installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte of aardwarmte, of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie.

  In de tabel ziet u de voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen, de daarbij behorende kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde subsidie per energiemaatregel.

  Energiemaat­regel

  Minimumomvang per woning

  kwaliteitseis

  Subsidiebedrag

  Vrijstaand

  Hoekwoning en 2^1 kap

  Tussenwoning

  Appartement / etage

  Spouwmuurisolatie

  ≥50 m²

  ≥33 m²

  ≥15 m²

  ≥13 m²

  Rd ≥ 1,1

  € 4,- per m²

  Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

  ≥55 m²

  ≥ 40 m2

  ≥ 18 m²

  ≥ 13 m²

  Rd ≥ 3,5

  € 20,- per m²

  Dakisolatie

  ≥ 57 m²

  ≥ 38 m²

  ≥ 31 m²

  ≥ 14 m²

  Rd ≥ 3,5

  € 15,- per m²

  Bodemisolatie

  ≥ 57 m²

  ≥ 38 m²

  ≥ 31 m²

  ≥ 14 m²

  Rd ≥ 3,5

  € 4,- per m²

  Vloerisolatie

  ≥ 44 m²

  ≥ 32 m²

  ≥ 20 m²

  ≥ 20 m²

  Rd ≥ 3,5

  € 4,- per m²

  HR++ glas

  ≥ 15 m²

  ≥ 12 m²

  ≥ 8 m²

  ≥ 8 m²

  U ≤ 1,2

  € 25,- per m²

  Triple glas (driedubbel glas)

  ≥ 7 m²

  ≥ 6 m²

  ≥ 4 m²

  ≥ 4 m²

  U ≤ 0,8

  € 30,- per m²

  Zonneboiler

  1 stuks

  € 500,-

  Zonnepanelen (PV panelen)

  1000 Wp

  1000 Wp

  1000 Wp

  1000 Wp

  € 0,25 per Wp tot een max. van € 500,-

  Zonnepannen/dak vervangende zonnepanelen

  1000 Wp

  1000 Wp

  1000 Wp

  1000 Wp

  € 1,- per Wp tot een max. van 2.000,-

  Sedumdak

  10 m2

  10 m2

  10 m2

  10 m2

  Waterbergende capaciteit min 25 liter per m2

  € 20,- per m² met een max. van € 500,-

  Pelletkachel

  Vermogen 5 kW tot 500 kW

  33% van de aanschafkosten met een max. van € 500,-

  Warmtepomp

  Nominaal vermogen max. 70 kW

  33% van de aanschafkosten met een max. van € 500,-

  Om in aanmerking te komen voor subsidie, waren voor de meeste maatregelen kwaliteitscriteria en een minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing.

  Aanvullend golden de volgende regels:

  • De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,-.
  • Voor woningen waarop zonnepannen / dak vervangende zonnepanelen zijn geplaatst bedraagt de maximale subsidie per woning € 2.000,-.
  • De subsidie per woning bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.
  • Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid. 
   Kijk of u in aanmerking komt voor subsidies op het gebied van energiebesparing of energieopwekking op de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

 • Hoe lang duurt het?

  Beoordeling subsidie

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken beoordeeld. Dan wordt vastgesteld of u subsidie krijgt.

  Uitbetaling subsidie

  De subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

 • Meer informatie

  Subsidie wordt uitsluitend toegekend als:

  • De energiemaatregel door een erkend bedrijf / een erkende installateur wordt geplaatst (geen bijdrage voor zogeheten doe-het-zelfmaatregelen);
  • De energiemaatregel na 1 januari 2018 is uitgevoerd;
  • De aanvraag geen betrekking heeft op energiemaatregelen aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
  • In geval het bestaande dak asbest betreft, het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd;
  • Het jaarlijks subsidieplafond nog niet is bereikt en door toekenning van de subsidie niet wordt overschreden.

  Subsidieverordening bestaande particuliere woningen (Pdf, 282 kB)

  Meer subsidies en leningen

  Wilt/kunt u niet wachten tot januari? Of wilt u rustig een afweging maken tussen verschillende opties? Op meierijstad.nl/duurzaamheid vindt u meer regelingen voor energiebesparende maatregelen, zoals subsidies, leningen en het terugvragen van btw op zonnepanelen.

  Was u helaas te laat voor de subsidie, of bent u uitgeloot? De gemeente onderzoekt op dit moment andere financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning. Zo verwachten we vanaf het voorjaar van 2019 een lening aan te kunnen bieden. Wellicht komt u hier voor in aanmerking. Houd de website in de gaten.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?