Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

U bent hier:
 • Wat is het?

  Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verlengen met 3 maanden van  1 juli tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van deze gemeente en voor inwoners uit de gemeenten Bernheze en Boekel.

  Ook al heeft u een  Tozo1,2, 3 of 4 ontvangen, u moet een nieuwe aanvraag indienen.

  Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.    

  Wie kan gebruik maken van de regeling

  Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen, veroorzaakt door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

  Voorwaarden

  Alle voorwaarden die golden tot 1 juli 2021 gelden nu ook. Algemene voorwaarden:

  1. U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
  2. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
  3. Betreft gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  4. Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  5. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  6. U moet aantoonbaar voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek, d.w.z. u werkt 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week als zelfstandige.
  7. Ook moet u aantoonbaar bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020, 18.45 uur.

  Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.  

  Inkomen partner

  Heeft u een partner dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner.

  • Heeft u samen meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan hebt u geen recht (meer) op Tozo-uitkering.
  • Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

  Ingangsdatum van de uitkering

  Geef bij de aanvraag aan met ingang van welke maand u de uitkering in wil laten gaan.

  U kunt Tozo5-aanvragen over de periode van 1 juli t/m 30 september 2021.

  Vanaf augustus 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 1 augustus 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

  Hoogte van de uitkering

  Levensonderhoud: uw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Dat komt neer op

  • maximaal € 1.541 (netto) voor gehuwden/partners, of
  • maximaal € 1.078,70 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

  De uitkering is een inkomensaanvulling en er wordt rekening gehouden met te verwachten inkomsten uit zelfstandigheid.

  Lening voor bedrijfskapitaal

  Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157. De maximale looptijd van een lening is vijf jaar.

  Heeft u de maximale lening al ontvangen, dan kan niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kan een aanvullende lening bedrijfskapitaal aangevraagd worden waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.  

  Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt.

  Ondernemers ondersteunen om zich te oriënteren op de toekomst

  Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw onderneming of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen of denkt u aan werk in loondienst? Wat heeft u hierbij nodig? Het is belangrijk dat u hierover nadenkt en u oriënteert op de toekomst. De gemeente kan u hierbij helpen. en  samen met u  inventariseren of en welke ondersteuning voor u als  zelfstandig ondernemer hierbij nodig is.

  Hiervoor sturen wij u na ontvangst van uw Tozo-5-aanvraag een vragenlijst toe met het verzoek om deze binnen 1 week te retourneren.

  Wilt u zich oriënteren op de toekomst, of op bij- en of omscholing. Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel  of bel het KVK Adviesteam; 0800 21 17. Kijk ook eens op www.lerenenwerken.nl en www.lerenenwerkennob.nl. De adviseurs kunnen ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies. Dit advies is onafhankelijk en kosteloos.

  Aanvragen Tozo 5

  Ook al heeft u een Tozo 4-uitkering ontvangen, u moet een nieuwe aanvraag indienen. Start een aanvraag of verlengde aanvraag Tozo 5 via SOLO op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad (bij voorkeur openen in Chrome).

  1. start eerst de geldnoodscan knop "Start de doelgroepscan".
  2. Uit de scan komt naar voren of u in aanmerking komt voor Tozo 5.
  3. U wordt vervolgens doorgeleid naar het aanvraagformulier voor Tozo 5.

  Wij streven er naar om de afhandeling van uw aanvraag binnen 4 tot 8 weken af te ronden na ontvangst van uw aanvraag met uw bewijsstukken.  

  Technische problemen met SOLO

  Heeft U als ondernemer/aanvrager technische problemen met SOLO? Ervaart u problemen met  de aanvraag, dan verwijzen wij naar u de veelgestelde vragen pagina van SOLO. Hier vindt u als  ondernemer direct de meest voorkomende oplossingen en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van SOLO. Uiteraard is het ook mogelijk om direct een e-mail te sturen naar it@imk.nl

  Vragen over de regeling

  Onderstaande websites geven aanvullende actuele informatie aan ondernemers.

  Inlichtingenplicht

  Doet u een beroep op de regeling, dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. De gemeente is verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en u daarnaast een boete op te leggen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?