Toets vergunningvrij/vergunningplichtig (Wabo)

U bent hier:
 • Wat is het?

  Vergunningsvrije mogelijkheden zelf toetsen

  Indien u plannen heeft waarvan u wilt weten of deze vergunningsvrij zijn, dan kunt u dit zelf toetsen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl. In sommige gevallen wordt in de uitslag van de vergunningencheck verwezen naar de redelijke eisen van welstand.

  Vergunningsvrije mogelijkheden door ons laten toetsen

  Indien u door ons wilt laten toetsen of uw plannen vergunningsvrij zijn, dan kunt u dit aangeven in een informatieverzoek. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De gegevens die u bij uw verzoek aan moet leveren, zijn afhankelijk van uw plan. De vraag is namelijk of uw plan valt onder een bijbehorend bouwwerk of een andere activiteit.

  1) Bijbehorende bouwwerken (aanbouw, carport, bijgebouw etc.)

  • Opgave bestaande bijbehorende bouwwerken (situering, maatvoering, gebruik). Dit betreft dus de huidige inrichting van bijbehorende bouwwerken op het perceel (met en zonder vergunning gebouwd).
  • Situering nieuw te bouwen bijbehorende bouwwerk op het perceel.
  • Afmetingen nieuw te bouwen bijbehorend bouwwerk; lengte, breedte en hoogte.
  • Afstand nieuw te bouwen bijbehorend bouwwerk tot de perceelgrens.
  • Het soort gebruik (bijvoorbeeld wonen, bedrijf, bed & breakfast) van het nieuw te bouwen bijbehorend bouwwerk.

  2) Overige activiteiten (erfafscheiding, dakkapel, dakraam, gebruiksmogelijkheden, bedrijf aan huis, mantelzorg etc.)

  • Situering.
  • Afmetingen; lengte, breedte en hoogte.
  • Eventueel aanzichten.

  Het informatieverzoek wordt getoetst aan Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (vergunningsvrij bouwen) en indien nodig het bestemmingsplan. U wordt geïnformeerd over de uitkomst en de eventueel te doorlopen procedure.

  Informatieverzoek indienen

  Wilt u geen plan laten toetsen maar heeft u een algemene vraag dan kunt u het contactformulier invullen;
   

 • Kosten

  Voor de beoordeling of een plan vergunningsvrij of vergunningsplichtig is, worden werkzaamheden verricht. Het plan wordt getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, het bestemmingsplan en/of er wordt dossieronderzoek gedaan. Daarom worden voor de beoordeling altijd kosten in rekening gebracht. De kosten kunt u vinden in de legesverordening.

 • Meer informatie

  Als uw bouwplan vergunningsvrij is, kunt u dit direct oprichten.

  Let op: vergunningsvrij wil niet zeggen regelvrij

  U moet er nu zelf voor zorgen dat uw bouwwerk aan de regels van het bouwbesluit gaat voldoen. De gemeente toetst niet meer vooraf of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. De gemeente mag achteraf wel controleren of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Is dit niet het geval, dan moet de gemeente aantonen dat het bouwwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en kan u vervolgens aanschrijven om het gebrek te verhelpen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?