Verhuizen naar Nederland

U bent hier:
 • Wat is het?

  Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

  Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in Nederland komen wonen? Dan moet u zich, binnen 5 dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen.

  U kunt zich alleen laten inschrijven als u rechtmatig verblijf in Nederland heeft.

  Maak een afspraak - inwoners EU  Als één van de volgende nationaliteiten heeft: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) of Zweden. 

  Maak een afspraak - inwoners buiten EU Als u een andere nationaliteit heeft dan hierboven genoemd.

  Registration from abroad

  Would you like to stay from abroad for longer than 4 months in the Netherlands? You must, within 5 days of arrival, make an appointment and come in person to get registered. Do you have a partner and/or children who also need to be registered? Then they have to come along with you.

  You can only be registered if you have a valid residential permit for the Netherlands.

  Do you have a EU-nationality? Make an appointment - for EU residents 

  Another nationality: Make an appointment - for non-EU residents 

 • Zo werkt het

  Rechtmatig verblijf

  Rechtmatig verblijf heeft u in de volgende gevallen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • u heeft een aanvraag gedaan om een verblijfsvergunning bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

  Als u nog geen aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, maar wel in het bezit bent van een MVV (Machtiging tot verblijf) maakt u een afspraak voor inschrijving bij de gemeente Meierijstad. U krijgt tijdens deze afspraak meer informatie over de aanvraag van een verblijfsvergunning bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

  Bij uw inschrijving kan het zijn dat u buitenlandse documenten moet overleggen. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Om te bepalen of deze documenten gebruikt mogen worden, moeten deze soms gelegaliseerd zijn. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is. 


  Residential permit

  If you wish to be registered you must have a valid residential permit. You automatically have this in the following cases:

  • you have the Dutch nationality
  • you have the nationality of a country in the European Union, Switzerland, Liechtenstein, Norway or Iceland
  • you have a valid residential permit
  • you have handed in an application form for a valid residential permit at the IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). You may wait for the outcome of this application in Holland

  If you have not yet applied for a residential permit, but you do have an MVV (Machtiging tot
  verblijf), you must make an appointment to be registered in the Meierijstad, before going to the IND to apply for a residential permit. You will receive more information about this during your appointment.

 • Meenemen

  In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

  • een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt

  What do you need to bring?

  If you move to Holland from Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten you also need

  • proof of deregistration

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. U krijgt binnen 4 weken nadat u bent ingeschreven, een bevestiging van uw inschrijving met daarin uw gegevens zoals u ingeschreven bent.


  How long will it take?

  We will registrate you as soon as possible. Within 4 weeks, after registration, you get a letter that you have been registrated and how you are registrated.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?