Verkiezingen, een ander machtigen

U bent hier:
 • Wat is het?

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en hetzelfde waterschap) machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.
  Let op: 

  • U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer voor de Provinciale Staten ook voor de provincie Noord-Brabant mag stemmen of voor hetzelfde waterschap. 

  Gemeente Meierijstad kent twee waterschappen namelijk Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel. 
  Controleer eerst of de gemachtigde voor dezelfde provincie en/of voor hetzelfde waterschap mag stemmen voor u een ander machtigt. 

  • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen. 
  • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
 • Zo werkt het

  Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en/of voor hetzelfde waterschap mag stemmen?

  Wat moet ik doen?

  • Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs
  • Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
  • Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs.
  • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
  • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

  Iemand machtigen die in een andere gemeente woont maar wel voor de provincie Noord-Brabant mag stemmen of voor hetzelfde Waterschap?

  U stuurt een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen  (Pdf, 522 kB) naar de gemeente waar u woont. Deze aanvraag moet  uiterlijk 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
  Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u hiervan bericht. De gemachtigde krijgt een week voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.

  Wat moet ik doen?

  • U vult het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ (model L8)  (Pdf, 522 kB) in. 
  • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
  • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij bereid is als gemachtigde op te treden.
  • Onderteken beiden het formulier.
  • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier op de volgende manieren terugsturen:
  1. Per mail: inscannen en versturen naar verkiezingen@meierijstad.nl
  2. Per post: versturen naar de gemeente Meierijstad, postbus 10.001, 5460 DA Veghel.
  3. Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel, Stadhuisplein 1 of in één van de nevenvestigingen in Schijndel, Steeg 9 of Sint-Oedenrode, Burg. Wernerplein 1.