Zienswijze indienen

U bent hier:
  • Wat is het?

    U heeft 6 weken de tijd  om een zienswijze kenbaar te maken tegen een ontwerpbesluit (ontwerpbestemmingsplan of ontwerp-omgevingsvergunning). De termijn van 6 weken begint op de dag nadat het ontwerpbesluit is bekendgemaakt.

    Voornemen

    In het voornemen staat binnen welke termijn u uw zienswijze tegen een voornemen kenbaar kunt maken. Over het algemeen geldt hier een termijn van twee weken. De termijn begint op de dag van verzending van het voornemen.

    Zienswijze indienen U logt in met DigiD of met uw eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau 2.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?