Schijndel – Duin

U bent hier:

Het bedrijventerrein Duin (ca. 120 ha.) ligt ten zuidoosten van de kern Schijndel en wordt doorsneden door de spoorlijn (Duits Lijntje). Het terrein kenmerkt zich door een overwegend middelgroot tot grootschalig gebruik. Een accent ligt op bedrijven in de industrie, productie, handel, logistiek en bouw. Het betreft een modern bedrijventerrein dat planmatig in opeenvolgende fasen (Duin I, II en III) is ontwikkeld. Daarnaast komen binnen Duin ook delen voor met kleinschalige en intensief bebouwde bedrijfskavels. Op Duin I is een aantal omvangrijke (perifere) detailhandelsvestigingen gelegen. De laatste jaren is veel zorg en aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van onder andere de terreindelen van Duin III. De vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfspercelen is hier geregisseerd door middel van richtlijnen voor de beeldkwaliteit

Op twee locaties op bedrijventerrein Duin zijn bouwkavels beschikbaar; gelegen aan de Nieuwe Eerdsebaan en aan de Nobelweg.

De locatie gelegen aan de Nieuwe Eerdsebaan betreft een zichtlocatie waar nog ca. 2,5 ha uitgeefbaar is. De locatie gelegen aan de Nobelweg, nabij de spoorlijn (Duits Lijntje) betreft een regulier bedrijventerrein.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?