Belastingen en subsidies

U bent hier:

Digitale belastingbalie

Machtiging automatische incasso, aanslagen, beschikkingen, taxatieverslagen, bezwaar, kwijtschelding

Ga naar belastingbalie

Automatische incasso

Machtiging afgeven voor een automatische incasso. Let op: u moet alle stappen doorlopen

ga naar machtiging

WOZ-beschikking

WOZ-waarde en WOZ-beschikking inzien

Ga naar woz

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Belasting met betrekking tot de onroerende zaken (OZB)

ga naar OZB

Rioolheffing

Belasting met betrekking tot de gemeentelijke watertaken, zoals de riolering

ga naar rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Belasting met betrekking tot het ophalen van afval

Ga naar afvalstoffenheffing

Overige Belastingen

Reclamebelasting, toeristenbelasting, baatbelasting en grafrechten

Ga naar overige Belastingen

Tarieven belastingen

Belastingtarieven vanaf 2017

tarieven voorgaande-jaren

Subsidies

Bekijk welke subsidiemogelijkheden de gemeente biedt

Ga naar subsidies

Kwijtschelding belastingen

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

Ga naar kwijtschelding

Leges

De leges  zijn een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van een individuele dienst.

Ga naar leges

Bezwaar belasting/WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Of tegen de afvalstoffenheffing, of een andere belasting of heffing

Ga naar bezwaar