Beleid woningbouw en herontwikkeling

U bent hier:

Heeft u een plan voor nieuwbouw van woningen of herontwikkeling van een gebied? De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen. Dit beleid zorgt ervoor dat nieuwe projecten bijdragen aan de Woonvisie zoals die met diverse partijen is opgesteld. Benieuwd waar u rekening mee moet houden bij het opstellen en uitvoeren van uw plan? Het gaat om de volgende onderwerpen:

Ruimte voor plannen per kern

Een aantal kernen binnen Meierijstad heeft op dit moment meer dan genoeg plannen voor woningen om voorlopig in de lokale behoefte te voorzien. Alleen in heel bijzondere situaties worden voor deze kernen nieuwe initiatieven in behandeling genomen.

Lees op de pagina 'Ruimte voor plannen per kern' voor welke kernen dit geldt en waar initiatieven aan moeten voldoen om nog wel in aanmerking te komen.

25% sociale huurwoningen

Voor de meeste initiatieven geldt dat 25% van de woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Lees in welke gevallen dat zo is en wat u kunt doen als dit binnen uw plan niet haalbaar is.

Woonvisie Meierijstad

Meierijstad wil een stad zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor iedereen. Daarom is in samenwerking met diverse partijen de Woonvisie Meierijstad opgesteld.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?