Bestuur en Organisatie

U bent hier:

Financiën

Stukken met betrekking tot de gemeentefinanciën

Ga naar financien

Lezerspanel Klare Taal

Help mee om de teksten van de gemeente begrijpelijker en toegankelijker te maken

Ga naar lezerspanel Klare Taal

Gemeenteraad, commissies en griffie

Vergaderstukken, beeldvormende avonden, raads- en burgercommissieleden

Ga naar Gemeenteraad

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen: voor stembureauleden en politieke partijen

link naar verzamelpagina verkiezingen

College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college van B&W, portefeuilles, nevenfuncties, besluitenlijst, coalitieakkoord 

Ga naar College van burgemeester en wethouders

Attenderingsservice overheid.nl

De attenderingsservice van overheid.nl

Ga naar www.officiëlebekendmakingen.nl

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving Meierijstad via overheid.nl

ga naar verordeningen

Inkoop en aanbesteding

Algemene informatie over aanbestedingen door de gemeente Meierijstad, inkoop zorg en contracten bewindvoering

Ga naar Inkoop en aanbesteding

Werken bij de gemeente

Vacatures bij de gemeente Meierijstad vindt u op www.werkeninnoordoostbrabant.nl.

Ga naar Werken bij de gemeente

Organisatiefilosofie

Wij zijn Meierijstad; Organisatiefilosofie Gemeente Meierijstad 2017-2025

Wij zijn Meierijstad; Organisatiefilosofie Gemeente Meierijstad 2017-2025