Bijlagen vergunning of melding evenement

U bent hier:

Hier vindt u alle informatie over de bijlagen die u toevoegt wanneer u een melding indient voor een evenement, of een evenementenvergunning aanvraagt.

Situatieschets evenementlocatie(s) (bijlage 1)

Bijlage 1 – U dient bij een vergunningaanvraag/melding een situatieschets met noordpijl (niet kleiner dan 1:1000) van de evenementlocatie(s) in te dienen, inclusief legenda. Een overzicht van beschikbare plattegronden die u hiervoor kunt gebruiken.

Op de situatieschets dienen de volgende aspecten, indien van toepassing, inclusief afmetingen, duidelijk gemaakt te worden:

 • Ingangen/uitgangen
 • Nooduitgangen, inclusief breedte
 • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
 • Brandblusvoorzieningen
 • Energiebronnen
 • (Nood-)geluidsinstallatie
 • (Nood-)lichtinstallatie
 • Omgeving van het terrein
 • Hekwerken ter afsluiting terrein
 • Dranghekken
 • Tenten
 • Podia
 • Energiebronnen
 • Koelwagens
 • Tappunten
 • EHBO
 • Toiletten
 • Attracties
 • Kramen
 • Bakwagens en frituren
 • Terras, stoelen/banken en (sta)tafels
 • Afvalbakken
 • Camping
 • Douches
 • Barbecues
 • Open vuur en vuurwerk
 • Overige

Plattegronden (bijlage 2)

Bijlage 2 - U dient bij een vergunningaanvraag/melding een plattegrond (niet kleiner dan 1:200) van alle objecten groter dan 25m2 in te dienen, inclusief legenda.

Op de plattegrond, dienen de volgende aspecten, indien van toepassing, inclusief afmetingen, duidelijk gemaakt te worden:

 • Het maximaal aantal personen in de ruimte
 • De opstelling van alle inventaris en inrichtingselementen
 • Voor zover aanwezig de aanduiding van de situering van:
  • Ingangen/uitgangen
  • Nooduitgangen, inclusief breedte
  • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
  • Brandblusvoorzieningen
  • Energiebronnen
  • (Nood-)geluidsinstallatie
  • (Nood-)lichtinstallatie
  • Brandweeringang
  • Draairichting van doorgangen
  • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies

Verkeersmaatregelen (bijlage 3)

Bijlage 3 – U dient bij een vergunningaanvraag een situatieschets, inclusief legenda, en een lijst met verkeersmaatregelen in te dienen. Dit kan op dezelfde situatieschets die in bijlage 1 gevraagd wordt.

Denk hierbij, indien van toepassing, aan de volgende aspecten:

 • Alle routes en parcours in verschillende kleuren
 • Afsluitingen wegen en parkeervakken, inclusief tijdstippen
 • Bebording (parkeerverbod, toegangsverbod, omleidingen)
 • Aan- en afvoerroutes bezoekers, deelnemers en organisatie
 • Parkeergelegenheden voor bussen, auto’s en fietsers
 • Posities verkeersregelaars
 • Verhinderingen voor het openbaar vervoer
 • Taxistandplaats
 • Calamiteitenroutes en opstelplaatsen hulpdiensten
 • Waarborging staat van de openbare weg en het openbare groen

Veiligheidsplan (bijlage 4)

Bijlage 4 – U dient bij een vergunningaanvraag een veiligheidsplan in te dienen.

Omschrijf in een veiligheidsplan de volgende aspecten:

 • Organisatieschema
 • Inzet beveiliging
 • Bewaking openbare orde en veiligheid
 • Drankverstrekking

U kunt hiervoor het door ons opgestelde document gebruiken om in te vullen:

Sjabloon veiligheidsplan A-evenement (pdf, 562 kB)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?