Bijlagen vergunning of melding evenement

U bent hier:

Hier vindt u alle informatie over de bijlagen die u toevoegt wanneer u een melding indient voor een evenement, of een evenementenvergunning aanvraagt.

Bijlage 1: situatieschets evenementlocatie(s)

Bijlage 1 – U dient bij een vergunningaanvraag/melding een situatieschets met noordpijl (niet kleiner dan 1:1000) van de evenementlocatie(s) in te dienen, inclusief legenda. Een overzicht van beschikbare plattegronden die u hiervoor kunt gebruiken.

Op de situatieschets dienen de volgende aspecten, indien van toepassing, inclusief afmetingen, duidelijk gemaakt te worden:

 • Ingangen/uitgangen
 • Nooduitgangen, inclusief breedte
 • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
 • Brandblusvoorzieningen
 • Energiebronnen
 • (Nood-)geluidsinstallatie
 • (Nood-)lichtinstallatie
 • Omgeving van het terrein
 • Hekwerken ter afsluiting terrein
 • Dranghekken
 • Tenten
 • Podia
 • Energiebronnen
 • Koelwagens
 • Tappunten
 • EHBO
 • Toiletten
 • Attracties
 • Kramen
 • Bakwagens en frituren
 • Terras, stoelen/banken en (sta)tafels
 • Afvalbakken
 • Camping
 • Douches
 • Barbecues
 • Open vuur en vuurwerk
 • Overige

Bijlage 2: plattegronden objecten groter dan 25m2

Bijlage 2 - U dient bij een vergunningaanvraag/melding een plattegrond (niet kleiner dan 1:200) van alle objecten groter dan 25m2 in te dienen, inclusief legenda.

Op de plattegrond, dienen de volgende aspecten, indien van toepassing, inclusief afmetingen, duidelijk gemaakt te worden:

 • Het maximaal aantal personen in de ruimte
 • De opstelling van alle inventaris en inrichtingselementen
 • Voor zover aanwezig de aanduiding van de situering van:
  • Ingangen/uitgangen
  • Nooduitgangen, inclusief breedte
  • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
  • Brandblusvoorzieningen
  • Energiebronnen
  • (Nood-)geluidsinstallatie
  • (Nood-)lichtinstallatie
  • Brandweeringang
  • Draairichting van doorgangen
  • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies

Bijlage 3: verkeersmaatregelen

Evenementen kunnen door hun omvang en inhoud veel invloed hebben op het verkeer. Als dit het geval is moet bij evenementen een verkeersplan worden opgesteld, met daarbij ook een
verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de bezoekersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. De onderdelen uit dit
format kunnen daarvoor, voor zover van toepassing, gebruikt worden.

Gaat u een evenement organiseren waarbij de deelnemers een route over de weg moeten volgen? Dan moet u een routekaart bijvoegen met daarop aangegeven de tijdstippen waarop de
deelnemers bepaalde punten op de route passeren.

Format verkeersplan

Bijlage 4: veiligheidsplan

Als organisator van een evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek, medewerkers, deelnemers, publieke eigendommen en een ordelijk verloop van het evenement. Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt u inzichtelijk welke risico’s uw evenement met zich meebrengt en welke maatregelen u daar als organisator op treft. In geval van een incident heeft u bovendien alvast nagedacht over de bestrijding zodat de eventuele impact ervan beperkt blijft. Het veiligheidsplan is dan ook een belangrijk document en maakt bij risicovolle evenementen onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De gemeente en hulpverleningsdiensten kunnen op basis van het veiligheidsplan bovendien beter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het evenement nog veiliger te laten verlopen.

U kunt hiervoor het door ons opgestelde document gebruiken om in te vullen:

Format veiligheidsplan

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?