BOB-vergadermodel

U bent hier:

De gemeenteraad van Meierijstad werkt met het zgn. BOB-model (Beeldvorming -  Oordeelsvorming – Besluitvorming).  De gedachte is om een vraagstuk eerst goed te verkennen voordat er een oordeel wordt gevormd en een besluit wordt genomen. Niet alle onderwerpen hoeven deze drie stadia te doorlopen.

Vergadercyclus

De vergaderstructuur bestaat uit een vier-wekelijke cyclus met op elke donderdagavond bijeenkomsten:

  • Week 1       Agendacommissie
  • Week 2       Beeldvormende fase
  • Week 3       Oordeelvormende fase
  • Week 4       Besluitvormende fase

Agendacommissie

De agendacommissie stelt de voorlopige agenda’s van de commissies en de gemeenteraad vast. Dat geldt ook voor het programma van de beeldvormende avond. In de agendacommissie zijn alle fracties vertegenwoordigd.


Beeldvorming

Tijdens de beeldvormende avonden wordt alleen informatie opgehaald. Doorgaans gaat het om informatie vanuit het college, welke het college met de raad wil delen. De raad kan zelf ook hiertoe initiatief nemen. Dat geldt ook voor  burgers en/of maatschappelijke instellingen. Behalve het ophalen en delen van informatie is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen. In geval van meerdere informatieve sessies, worden deze parallel georganiseerd.

Oordeelsvorming

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt in. Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies aan de raad opgesteld. Het advies kan zijn om een onderwerp als hamer- of bespreekstuk te behandelen.

Meierijstad kent twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De commissies vergaderen gelijktijdig.

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt tot slot de besluiten. Na besluitvorming door de raad is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.


Meer informatie

Meepraten

Vergaderkalender

Videoregistraties vergaderingen