Compliment voor mantelzorgers

U bent hier:

Mantelzorgcompliment 2020

Wij willen graag alle mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Dit doen wij in de vorm van het mantelzorgcompliment. Ontvangt u zorg? Vraag dan het mantelzorgcompliment aan. Het mantelzorgcompliment is een jaarlijks cadeautje van de gemeente Meierijstad voor mantelzorgers. U ontvangt als dan als zorgvrager van ons een cadeaubon ter waarde van € 60,- die u aan uw mantelzorger(s) mag geven.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

  • u ontvangt als zorgvrager minimaal 8 uur per week zorg
  • deze zorg ontvangt u al langer dan 3 maanden
  • u bent als zorgvrager woonachtig in de gemeente Meierijstad

De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente Meierijstad te wonen.

Aanvragen mantelzorgcompliment

U heeft als zorgvrager een keer per jaar de mogelijkheid om het mantelzorgcompliment aan te vragen. Het mantelzorgcompliment 2020 kunt u vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 digitaal aanvragen. Het is handig om dit samen met uw mantelzorger te doen. U hebt namelijk bij de aanvraag ook de gegevens nodig van uw mantelzorger.

Krijgt u zorg van meerdere mantelzorgers? Dan dient u de cadeaubon onder hun te verdelen.

Aanmelden compliment

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de aanvraag en registratie te verwerken. Voor meer informatie ga naar het overzicht verwerkingen persoonsgegevens

Na de aanvraag

U ontvangt het mantelzorgcompliment na ongeveer een maand. Deze ontvangt u aangetekend op het adres van de zorgvrager. Is bezorging op uw adres niet mogelijk? Neem dan telefonisch contact op met Welzijn De Meierij of ONS welzijn.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over mantelzorg (wonen, werk, wet en regelgeving, vervangende zorg enz.)?  Of is uw situatie veranderd en bent u geen mantelzorger meer? Neem dan contact op met het desbetreffend steunpunt mantelzorg.

  • Welzijn de Meierij

Steeg 9F Schijndel, Odendael 3 Sint-Oedenrode, telefoonnummer (073) 54 41 400, e-mail: mantelzorg@welzijndemeierij.nl

Inloop Schijndel: elke werkdag van 09.00 - 12.30 uur.

Inloop Sint-Oedenrode maandag t/m donderdag van 09.00 - 11.00 uur.

  • Ons Welzijn

Iepenlaan 4 Veghel, telefoonnummer: (088) 37 42 525, e-mail: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl

Inloop PieterBrueghelHuis: woensdag van 11.00 - 12.00 uur.   

Inloop ONS Welzijn: iedere werkdag van 09.00 - 10.00 uur.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?