Cultuur en gemeentelijke gebouwen

U bent hier:

Wat zijn de richtlijnen voor culturele activiteiten binnen en buiten? Wat zijn de richtlijnen voor exploitanten van wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties etc.?

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende voorschriften voor culturele organisaties en exploitanten van culturele gebouwen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noordvan 30 juni 2020.

Basisregels

 • Blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Handen wassen
 • 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden
 • Ontwikkel je benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken en deze meteen weggooien
 • Ben je 70 jaar of ouder, of heb je een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig

Basisregels voor activiteiten binnen

Op hoofdlijnen wordt voor de binnenruimte een onderscheid gemaakt tussen drie situaties.

 1. Bij activiteiten met placering (vaste zitplaats, of anders aangewezen plaatsen), maar zonder triage en reservering, zoals in kleine cafés, kerken en sportscholen, gelden per 1 juli de volgende regels:
  • Per ruimte zijn maximaal 100 bezoekers toegestaan. Dit is exclusief personeel.
  • Bijbehorende “verkeersstromen” en sanitaire voorzieningen dienen te worden gescheiden.
  • Locaties moeten zo worden ingericht dat de 1,5 meter-maatregel kan worden nageleefd met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor.
  • Op locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.
 2. Bij activiteiten met placering (met een vaste zitplaats), waar ook reservering en triage toegepast worden, zoals culturele instellingen, grotere cafés en kerken, gelden de volgende regels:
  • Hier is geen maximum aan het aantal personen per ruimte, zolang de bijbehorende “verkeersstromen” en sanitaire voorzieningen gescheiden kunnen worden.
  • Locaties moeten zo worden ingericht dat de 1,5m-maatregel kan worden nageleefd, met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor.
  • Op locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.
  • Er volgt een gezondheidscheck.
 3. Indien er bij een activiteit sprake is van een doorstroom van bezoekers/gasten (verplaatsing van mensen door de ruimte, zonder langdurige stilstand) en het onderling contact beperkt is, dan gelden de volgende regels:
  • Er geldt geen maximum aantal personen per ruimte.
  • Locatie wordt ingericht op de 1,5m-maatregel met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel een afwegingskader van het RIVM.
  • Er volgt een gezondheidscheck.

Hierbij valt te denken aan winkels, musea, bibliotheken en monumenten.

Voor afzonderlijke branches en sectoren zoals sauna’s, wellness en (binnen)sport, heeft het RIVM afwegingskaders opgesteld die ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk mogelijk is om veilig open te gaan. De aanwijzingen in deze kaders verwerken de branches in hun protocollen. Lees hier de afwegingskaders van het RIVM

Basisregels voor activiteiten buiten

Voor evenementen dient een vergunning te worden aangevraagd of moet een melding worden gedaan.

In de buitenruimte worden drie categorieën onderscheiden, waarbij de volgende regels en adviezen van kracht zijn:

 1. Bij activiteiten zonder placering (vaste zitplaats), triage of reservering zoals bij een buitenconcert, buurtbarbecues, of amateurvoetbal gelden de volgende regels:
  • Maximaal 250 bezoekers exclusief personeel.
  • Bijbehorende “verkeersstromen” en sanitaire voorzieningen worden op 1,5 m georganiseerd.
  • De 1,5m-maatregel wordt op locatie geïmplementeerd met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor.
  • Op de betreffende locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.
  • Voor de horeca buiten geldt dat er altijd wordt gewerkt met placering (vaste zitplaats).
 2. Bij activiteiten met placering (vaste zitplaats), met reservering, zoals bij een openluchtvoorstelling, grote concerten, festivals, of sportwedstrijden zoals in De Kuip of ArenA, gelden de volgende regels:
  • Geen maximum aan het aantal toegestane bezoekers op locatie, zolang de bijbehorende “verkeersstromen” inclusief sanitaire voorzieningen op 1,5m georganiseerd kunnen worden.
  • De 1,5m-maatregel wordt op locatie geïmplementeerd met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor.
  • Op de betreffende locatie worden hygiënemaatregelen gerealiseerd.
  • Er volgt een gezondheidscheck.
 3. Indien er bij een activiteit sprake is van een doorstroom van bezoekers/gasten en het onderling contact beperkt is, zoals op een kermis, op een braderie, in een dierentuin of pretpark dan gelden de volgende regels:
  • Geen maximum aantal personen.
  • Locatie wordt ingericht op de 1,5m-maatregel met behulp van door branche opgestelde protocollen, dan wel afwegingskaders van het RIVM.

Uitzonderingen

Bovenstaande zijn uitgangspunten waaraan diverse sectoren, organisaties, ondernemers en activiteiten moeten voldoen. Op deze algemene openstelling per 1 juli geldt een aantal uitzonderingen. Het gaat hierbij om sectoren en activiteiten waarbij het bekend of aannemelijk is dat er grote verspreidingsrisico’s zijn en/of waarbij de 1,5m maatregel niet handhaafbaar is: Discotheken en nachtclubs blijven gesloten.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden
 • Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen

Muzikanten

Blazers houden 1,5 meter afstand van elkaar met uitzondering voor de instrumenten fluit en piccolo. Deze muzikanten houden twee meter afstand van elkaar.

Verwijzing naar de protocollen van de brancheorganisaties

Voor wat betreft de volgende sectoren wordt tevens verwezen naar de protocollen van de eigen brancheorganisaties.

 • Cultuureducatie
 • Kunstconnectie
 • Theaters
 • VSCD, Vereniging voor schouwburg- en concertdirecteuren
 • Muziekverenigingen
 • KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

Handhaving van de hygiëne maatregelen en triage conform de protocollen 1 juni 2020

De eisen en richtlijnen rondom triage, hygiëne en gedragsregels, zoals uitvoerig beschreven in de protocollen per 1 juni 2020 blijven ook na 1 juli 2020 van kracht.

Nieuw wegingsmoment per 1 september

Op 1 september vindt een nieuw wegingsmoment plaats. Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het om onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Koren en zangensembles kunnen wel weer repeteren en optreden. Het RIVM stelt een advies op met betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte termijn beschikbaar. Het wordt verwerkt in het protocol voor koorzingen en in de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s.  

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wij verzoeken u om eerst op deze pagina te kijken alvorens u contact opneemt met de gemeente voor vragen.

Indien u desondanks vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?