Dagbesteding/opvang

U bent hier:

Uitgangspunten opstarten dagbesteding en -opvang en continuïteit financiering Sociaal Domein

Bij ouderen met verhoogd risico op Covid-19 als gevolg van fysieke kwetsbaarheid maakt de zorgverlener (huisarts, SO, AVG) de afweging tussen het risico op besmetting met Covid-19 en de nadelige gevolgen van het niet deelnemen aan de dagbesteding en -opvang. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de cliënt, zijn naasten, zijn mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Doelgroep

Dat geldt zeker voor:

 • Cliënten in een woon/zorg situatie voor structuur, afleiding en bezigheid;
 • Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;
 • Cliënten met naasten in een vitaal beroep;
 • Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Door het kabinet is een routekaart geschetst waarin, voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein, is geschetst in welke vorm die hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de VNG is om zorg die vanwege corona tijdelijk gestopt is, weer op te starten. De routekaart biedt daar de inhoudelijke basis voor.

Voorwaarden deelnemer

Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidsklachten hebben passend bij Covid-19 kunnen in principe naar de dagbesteding. Als een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer ziek is met verschijnselen van Covid-19 (koorts, hoesten, benauwdheid, ernstige moeheid, spier-gewrichtspijn, braken en/of diarree) dan blijft de deelnemer thuis, ook als die geen klachten heeft.

Adviezen

Hiervoor gelden de adviezen van het RIVM:

 • Deelnemers en medewerkers houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
 • Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een deelnemer;
 • Regelmatig handen wassen met water en vloeibare zeep en drogen met papieren weg- werphanddoekjes;
 • Momenten van handen wassen:
  • bij binnenkomst en voor vertrek
  • na toiletgang
  • voor het eten
  • wanneer ze zichtbaar verontreinigd zijn;
 • Wanneer handen niet vies zijn gebruik dan een handdesinfectans;
 • Hoesten en niezen in hun elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Mantelzorgers of begeleiders/chauffeurs mogen niet mee naar binnen.

Om bovenstaande RIVM-adviezen uit te voeren kan het nodig zijn om in kleinere groepen (waar 1,5 meter tussen deelnemers mogelijk is) samen te komen en/of deelnemers te spreiden over verschillende ruimtes van de locatie. Ook kan gekeken worden naar spreiding van activiteiten over dagdelen en de gehele week. Gespreide tijden van brengen/halen voorkomt oploop van mensen.

Ten aanzien van de veiligheid van medewerkers en cliënten geldt

Een zorgprofessional die dagbesteding aanbiedt die verkoudheidsklachten (loopneus, hoesten en keelpijn) heeft, blijft thuis. Indien de zorg continuïteit in gevaar komt en er geen vervangende werkzaamheden aangeboden kunnen worden dan draagt de zorgmedewerker een chirurgisch mondneusmasker en houdt zich strikt aan de hygiëne maatregelen. Dit laatste heeft echter niet de voorkeur. Indien sprake is van koorts moet iemand thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij. Medewerkers moeten altijd de algemene hygiëneadviezen van het RIVM volgen (geen handen geven, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken). Omdat er geen cliënten met klachten naar de dagbesteding en -opvang gaan, is het voor medewerkers niet nodig om uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers te dragen. Vermijd lichamelijk contact waar mogelijk en houd 1,5 meter afstand. Het is aan de aanbieder om in overleg met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar, zorg te dragen voor het waarborgen van de bescherming van de medewerkers en daarmee van hun beschikbaarheid.

Aandachtspunten voor reiniging en hygiëne

Naast de reguliere schoonmaakwerkzaamheden is het belangrijk dat onderstaande punten extra aandacht krijgen:

 • Schoonmaken met wegwerpmaterialen of schoonmaakmaterialen die op 60˚C gewassen worden.
 • De handcontactpunten en contactoppervlakten zoals: kranen, deurklinken, stoelleuningen, armleuningen, lichtknopjes, trapleuningen en tafelbladen en keukenbladen, worden meerdere keren per dag huishoudelijk gereinigd.
 • Materiaal wat gebruikt is door deelnemers, dat gereinigd kan worden, wordt aan het einde van de dag gereinigd (bijvoorbeeld scharen, pennen, handwerk en knutselmateriaal, apparaten als I-pads, telefoons, spel-elementen, gym-elementen etc.).

Vervoer/halen en brengen

Ook tijdens het vervoer wordt een onderlinge afstand van 1,5 m nagestreefd. Deelnemers wassen voor het vervoer de handen. Mocht een deelnemer klachten ontwikkelen tijdens de dagbesteding dan wordt de contactpersoon gebeld met de vraag om deelnemers op te halen. Bij klachten van hoesten, verkoudheid en dergelijke ontvangt de deelnemer een chirurgisch mondneusmasker om te gebruiken tijdens vervoer. De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding volwassenen worden verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt bezien of en in welke vorm nadere verlenging daarna, nodig is.

Continuïteit financiering Sociaal Domein

Op 25 maart 2020 heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april nader uitgewerkt. In overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen. De afspraken en de uitwerking van die afspraken gelden daarmee ook voor de maand juni.

Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. De maatregel van de 1,5 meter afstand zal met name grote impact hebben. De ruimte om alternatieve vormen van hulp te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

Referenties

www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?