Informatie voor PGB houders Jeugd en Wmo

U bent hier:

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is.

De coronamaatregelen voor de meeste budgethouders worden vanaf 1 juli 2020 gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd.

Niet-geleverde zorg niet meer doorbetaald

Voor alle soorten pgb’s (Wmo, Jeugdwet) geldt dat niet-geleverde zorg vanaf 1 juli niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli 2020 kan na die datum nog wel gedeclareerd worden. Lees hier over de voorwaarden en de administratie bij het doorbetalen van niet-geleverde zorg.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

De maatregel voor vergoeding van extra kosten vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Waar nodig kunnen gemeenten en budgethouders afspraken over meerkosten continueren. Budgethouders die ná 1 augustus 2020 alsnog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020.  Informatie over EKC staat op de websites van de SVB en ZN. Zie ook:

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?