Onderwijs-Kinderopvang-Jeugd (noodopvang)

U bent hier:

Noodopvang van scholen en kinderopvangorganisaties in Meierijstad.

Onderwijs

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomersscholen openen op 11 mei hun deuren weer.

  • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
  • In de school is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig. Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn (leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen). 
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school.                                                                       
  • Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school.

Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de school van uw (kind)eren.

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs bereiden zich voor op (gedeeltelijke) openstelling vanaf dinsdag 2 juni.

Let op:

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

Kinderopvang

De kinderopvang 0-4 jaar is vanaf 11 mei regulier geopend. Daarnaast biedt de kinderopvang ook noodopvang aan. Deze noodopvang is voor kinderen van ouders in cruciale sectoren en / of kinderen uit kwetsbare gezinnen. De buitenschoolse opvang is geopend en volgt het basisonderwijs. Scholen en buitenschoolse opvang hebben samen afspraken gemaakt.

Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen opvangorganisatie.

Let op:

Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.

Informatie over noodopvang

De noodopvang loopt ook na 11 mei door.  

Noodopvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep

De scholen en kinderopvanglocaties in Meierijstad bieden noodopvang voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. Als in een gezin één ouder een vitaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang. De noodopvang is ook beschikbaar voor kinderen die eerder geen gebruik maakten van kinderopvang.

De lijst vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Noodopvang voor kwetsbare kinderen

Voor sommige kinderen is onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie. Landelijk zijn er afspraken gemaakt dat in specifieke gevallen in deze periode opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig zijn. Deze kinderen kunnen ook gebruik maken van noodopvang. Onderwijs, kinderopvang en gemeente zorgen er gezamenlijk voor dat ook de zogenoemde kwetsbare kinderen gebruik kunnen maken van de noodopvang. Op het moment dat u hier als ouder of verzorger vragen over heeft kunt contact opnemen met CJG Meierijstad telefoonnummer 0413 381060 of cjg@meierijstad.nl. Organisaties kunnen met vragen contact opnemen met de gemeente.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?