Sport, recreatie, evenementen

U bent hier:

Sport

  • Eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs sluiten tot en met dinsdag 28 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 28 april.

Evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.

Recreatie

Noodverordening Veiligheidsregio

Aanvullende maatregelen aan de modelnoodverordening COVID-19 van 27 maart 2020

In dit document is een aantal bepalingen opgenomen die worden toegevoegd aan de verordening zoals deze in de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 27 maart 2020 wordt gehanteerd. Door de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s, Brabant-Noord, Midden en West Brabant alsmede Brabant Zuid Oost is op 30 maart 2020 besloten dat in de noodverordening de onderstaande bepalingen dienen te worden opgenomen.

Opgemerkt dient te worden dat de uitvoering altijd te worden meegenomen dat de bepalingen tot doel hebben de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te beperken.

Artikel toevoegen aan hoofdstuk 2:

Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Artikel 2.PM. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Toelichting

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Op basis van dit artikel is het verboden om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Naar het oordeel van de voorzitter bestaat binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord de dreiging dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus.

Verbod recreatief nachtverblijf

Opnemen in artikel 1.2:

– recreatief nachtverblijf: verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- of verblijfsrecreatie waarbij elders hoofdverblijf wordt gehouden.

Artikel 2.PM. Verbod recreatief nachtverblijf

1. Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden of zich daar te bevinden.

2. Dit verbod geldt niet voor:

a. hotels;

b. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en personeel dat werkt in de medische zorg;

c. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen (inclusief eigen sanitaire voorzieningen);

d. tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.

Toelichting 2 PM

Aangezien het kunnen garanderen van de zorgcontinuïteit binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord als gevolg van de ruime aanwezigheid- , als ook aanbod van recreatief/toeristisch nachtverblijf, in relatie tot de primair op de permante en vaste inwoners binnen de regio afgestemde beperkte beschikbaarheid van zorgfaciliteiten, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, ernstig in gevaar dreigt te komen, besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het aanbieden van recreatief nachtverblijf te verbieden.

Hieronder wordt in elk geval verstaan het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B en jachthavens. De aanleiding van dit verbod is de vrees dat door de toestroom van toeristen, die een of meer nachten verblijven in de provincie Noord-Brabant, een zodanige druk leggen op de beschikbare medische voorzieningen, dat de zorgcontinuïteit niet kan worden gegarandeerd.

Een aantal vormen van het aanbieden van recreatief nachtverblijf, is in het tweede lid uitgezonderd van het verbod. Het aanbieden van een vaste standplaats (een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt) is toegestaan. Ook het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan seizoenarbeiders of personeel dat in de medische zorg sector werkt (ziekenhuizen) valt niet onder het verbod en dat geldt ook voor tijdelijke bewoning wegens persoonlijke omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke omstandigheden zoals een scheiding). Daarbij passen wij de volgende verbijzondering toe.

  • De vaste standplaatsen mogen niet onderverhuurd worden;
  • het betreft alleen recreatief nachtverblijf voor de eigenaar / hoofdhuurder.

In samenwerking met de gemeenten, de politie en het OM zal hierop gehandhaafd worden. De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s kiezen hiervoor om reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen zodat er geen extra claim op de al overbelaste zorg ontstaat.”

Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordeelt de voorzitter opnieuw of de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van het verbod noodzakelijk is.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?