Sporten vanaf 15 december 2020

U bent hier:

Protocol voor sportaanbieders

Op maandag 14 december 2020 heeft premier Rutte aangekondigd dat Nederland van 15 december 2020 tot 19 januari 2021 in een lockdown gaat. Dit om het aantal contacten tot een minimum te beperken. Dit heeft ook consequenties voor het sporten en bewegen in Meierijstad.

Maatregelen Vanaf 15 december 2020 gelden onder andere de volgende maatregelen voor de sport:

  • buiten mag maximaal met twee volwassen personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter afstand in acht wordt genomen;
  • kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen (oefen)wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel;
  • in een binnenruimte sporten is niet toegestaan. Zwembaden, binnensporthallen en andere sportcentra moeten dus dicht. Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.

Een volledig overzicht van maatregelen is te vinden in het protocol verantwoord sporten. Dit protocol is gebaseerd op het protocol van NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten, en op maat gemaakt voor de situatie in de gemeente Meierijstad. Binnensportaanbieders die met kinderen en jongeren tot en met 17 buiten willen sporten kunnen contact opnemen met een buitensportvereniging om te vragen of zij daar terecht kunnen. Uiteraard met inachtname van het protocol en de aanvullende maatregelen bij die vereniging.

Financiële regelingen

Wij willen u attenderen op een tweetal financiële compensatieregelingen vanuit het Rijk die op dit moment open staan voor het indienen van een aanvraag. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor sportclubs en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor werkgevers. Via de linkjes kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een van deze regelingen.

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft uw sportclub minimaal €3000,- vaste lasten in het laatste kwartaal van 2020 en in dezelfde periode een omzetverlies van minstens 30%? Dan komt uw club mogelijk in aanmerking voor een deel van de vaste lasten via de TVL. Tot en met 29 januari om 17.00 uur kan een aanvraag worden ingediend via de website van het RVO.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW komt tegemoet in de loonkosten voor organisaties die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het KvK. Tot en met zondag 27 december kan de NOW worden aangevraagd voor het laatste kwartaal van 2020. Het UWV voert de regeling uit. Het indienen van een aanvraag verloopt via het UWV.

Contact

Heeft u vragen over deze tekst of over het protocol verantwoord sporten? Neem dan contact op met Lieke Reinders via lreinders@meierijstad.nl. Lieke is bereikbaar tot en met 18 december, en vanaf 4 januari. Mocht u vragen hebben buiten deze data om kunt u contact opnemen met uw sportbond of sportkoepel NOC*NSF.

Tot slot

2020 was een turbulent jaar waarin veel gevraagd werd van sportaanbieders in Meierijstad. Wij hebben veel waardering voor de daadkracht en creativiteit die getoond is om kinderen, jongeren en ook volwassenen toch sportief bezig te houden. Graag wensen wij u fijne feestdagen, en alle goeds voor het nieuwe jaar toe.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?