De griffie van Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de griffie?

  • Is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, individuele raads- en commissieleden en raadsfracties
  • Adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak
  • Biedt ondersteuning aan raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke vragen
  • Zorgt voor een optimaal verloop van het besluitvormingsproces van de raad
  • Plant vergaderingen en bijeenkomsten, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en informatie
  • Verzorgt communicatie van de raad

Bereikbaarheid griffie

Ook burgers en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Hebt u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken of aandacht vragen voor een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie.

  • Bezoekadres: Bestuurscentrum Meierijstad, Burg. Wernerplein 1, Sint-Oedenrode
  • Postadres: Postbus 10.001, 5460 DA Veghel
  • Telefonisch: 14 0413
  • E-mail: griffie@meierijstad.nl

Etienne Franken

Franken
contactgegevens en taken Etienne Franken
FunctieGriffier
Telefoonnummer06-47035273
E-mailadresefranken@meierijstad.nl
Nevenfuncties

Vereniging Brabantse Gemeenten, lid algemeen bestuur

Maarten van Els

van Els
contactgegevens en taken Maarten van Els
FunctieRaadsadviseur
Telefoonnummer0413 38 19 93
E-mailadresmvanels@meierijstad.nl

Françoise van Kessel

van Kessel
contactgegevens en taken Françoise van Kessel
FunctieRaadsadviseur
Telefoonnummer0413 38 19 92
E-mailadresfvankessel@meierijstad.nl

Antoinette van de Burgt

van de Burgt
contactgegevens en taken Antoinette van de Burgt
FunctieGriffiemedewerker
Telefoonnummer0413 38 19 95
E-mailadresavandeburgt@meierijstad.nl

Yvonne Callaars

Callaars
contactgegevens en taken Yvonne Callaars
FunctieGriffiemedewerker
Telefoonnummer0413 - 38 19 98
E-mailadresycallaars@meierijstad.nl