De waarnemend raadsvoorzitters aan het woord

U bent hier:
De waarnemend raadsvoorzitters, Mari van der Aalsvoort (l) en Rien Verhagen, in de raadzaal van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

De waarnemend raadsvoorzitters, Mari van der Aalsvoort (l) en Rien Verhagen, in de raadzaal van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

De burgemeester is voorzitter van de raad. De raad heeft twee leden als waarnemend raadsvoorzitter benoemd. Dit zijn Mari van der Aalsvoort en Rien Verhagen. Zij vervangen de burgemeester bij afwezigheid of als diens portefeuille in de raad behandeld wordt. De waarnemend raadsvoorzitters nemen – in tegenstelling tot de burgemeester – wel aan een stemming deel. Zij blijven immers lid van de raad.

Meierijstad

“Een waarnemend raadsvoorzitter treedt op bij afwezigheid van de burgemeester of als deze inhoudelijk een voorstel vanuit zijn portefeuille moet verdedigen”, licht Mari toe. In de gemeentewet is bepaald dat het voorzitterschap wordt waargenomen door het langstzittend lid van de raad. Omdat Meierijstad op 1 januari 2017 van start is gegaan, was hiervan geen sprake. De raadsfracties kregen de vraag of er iemand in hun gelederen was die deze functie wilde vervullen. Dat heeft geresulteerd in de benoeming van Mari en Rien als waarnemend raadsvoorzitters.

Eervol

Mari deed in Schijndel al ervaring op als waarnemend raadsvoorzitter. Rien was in Sint-Oedenrode al wel commissievoorzitter, maar het waarnemend raadsvoorzitterschap was nieuw voor hem. Alle voorzitters in Meierijstad zijn geschoold om hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. “Tijdens de cursus leer je hoe je in bepaalde situaties moet handelen,” zegt Rien. “Je moet in die rol groeien. Het is niet gemakkelijk, maar het is een eer om het te mogen doen.”

Taakverdeling

De taken zijn verdeeld op basis van gelijkheid. Mari is voorzitter van het fractievoorzittersoverleg en Rien hanteert de voorzittershamer bij de agendacommissie. Ze rouleren met de waarneming van het raadsvoorzitterschap. Mari: “De voorbereiding van de vergadering is belangrijk. We kunnen niet zonder hulp van de griffier. Hij houdt alles in de gaten en stuurt bij als dat nodig is. Dat geeft je als voorzitter vertrouwen.”

Een leuke bijkomstigheid zijn de neventaken. Zo hielden ze zich bezig met de keuze van de ambtsketen voor Meierijstad en ook bij de toekenning van het jeugdlintje worden ze betrokken.

Voorbeeld

Beide heren geven aan een goed voorbeeld te hebben gehad aan de waarnemend burgemeester Marcel Fränzel. Ze hebben bewondering voor de manier waarop hij in het eerste jaar van Meierijstad het raadsvoorzitterschap vorm heeft gegeven. “De manier waarop hij een vergadering leidde dwingt respect af. Vanaf de start van Meierijstad kwamen er veel persoonlijkheden samen. We gaan als raad met respect met elkaar om met als doel Meierijstad op een hoger niveau te brengen. Daar wordt door iedereen hard aan gewerkt. Niet in het belang van onszelf, maar in het belang van Meierijstad. 

Noot van de redactie: Er is inmiddels sprake van een gewijzigde taakverdeling. De heer Verhagen is eerste waarnemend raadsvoorzitter. Hij zit zowel de agendacommissie als het fractievoorzittersoverleg voor. Ook is hij de eerst aangewezen persoon om de burgemeester in de raadsvergadering te vervangen bij verhindering of ontstentenis. De heer Van Aalsvoort is tweede waarnemend raadsvoorzitter. Indien nodig vervangt hij de heer Verhagen. 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?