Draag bij aan verbondenheid 13 kernen

U bent hier:

Jaarlijks stellen wij  € 20.000,00 beschikbaar om het gevoel van verbondenheid binnen Meierijstad te versterken. Dit geld is bedoeld voor initiatieven die de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende kernen vergroot. Dus heeft u een leuke activiteit om de verbondenheid te versterken? Bijvoorbeeld een sporttoernooi, concert, tentoonstelling of fietstocht. Meldt u voor 1 oktober aan via het onderstaande formulier. Wij werken met het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt.  Dus heeft u een idee en voldoet u aan de criteria, wees er dan snel bij!

Om kans te maken op een percentage van het beschikbare budget moet u voldoen aan onderstaande criteria:

  • De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid van Meierijstad.
  • Het moet gaan om een activiteit of evenement georganiseerd door mensen met binding met Meierijstad.
  • De activiteit draagt bij aan het bij elkaar brengen van mensen en het verbinden van de 13 kernen.
  • Het initiatief en de organisatie van de activiteit liggen bij de gemeenschap. Dit kan een individu of (vrijwilligers)organisatie zijn. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak, voor iedereen toegankelijk.
  • Het betreft een nieuw initiatief en een eenmalige bijdrage. Van nieuw initiatief is ook sprake als het initiatief al in één kern van de gemeente plaatsvindt.
  • In de communicatie- en marketinguitingen wordt de naam Meierijstad uitgedragen.
  • Uitgangspunt is cofinanciering. Inzet vrijwilligers-uren vertalen in geld (als cofinanciering). Maximaal 50% van kosten met een maximum van € 2.000,00.
  • Het plan van aanpak of draaiboek moet uiterlijk 1 november 2019 kunnen worden overlegd.

Of u in aanmerking komt voor een bedrag krijgt u vóór 1 november 2019 te horen.

Aanmelden initiatief

Wij hopen op vele mooie initiatieven waardoor wij ons nog meer verbonden voelen, dat is De Kracht van Samen!

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?