Drs. H.J.M.P.M. (Eric) van den Bogaard

U bent hier:
Eric van den Bogaard

Ruimtelijke ontwikkeling: Team Meierijstad, 4e loco (wethouder)

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied, vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie, stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (Veghel-Zuid, De Leest), Boskant, Erp, Nijnsel. Volkshuisvesting/Statushouders.

Personalia

Naam:  Eric van den Bogaard
Woonplaats: Veghel
 

(Neven)functies

  • Lid Raad van Advies faculteit rechtswetenschappen Open Universiteit Nederland
  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
  • Voorzitter Stichting Beheer Sint-Paulusgasthuisjes Sint-Oedenrode
  • Deelnemer Regionaal poho wonen (12 gemeenten). Eric van den Bogaard is tevens kartrekker voor huisvesting arbeidsmigranten