Drs. J.C.M. (Coby) van der Pas-van Nuland

U bent hier:
 Coby van der Pas-van Nuland

Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid: CDA, 4e loco (wethouder)

 • Sport inclusief accommodaties
 • Onderwijs inclusief huisvesting
 • Leerplicht
 • Passend onderwijs
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Integrale kindcentra
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Coördinatie leefbaarheid kernen
 • Monumenten en erfgoed
 • Contactwethouder Sint-Oedenrode, Erp tweede aanspreekpunt voor alle kernen

Personalia

Naam: Coby van der Pas-van Nuland
Woonplaats: Sint-Oedenrode

(Neven)functies

 • Lid hoofdbestuur Het Groene Woud
 • AB- lid Regionaal Bureau Leerplicht, tevens DB lid ( informeel DB sinds nieuwe governancestructuur)
 • Lid OOGO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabant Noord Oost
 • Lid OOGO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Meierij
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/Onderwijs AgriFoodCapital ( periodieke aansluiting onderwijs poho’s bij overleg Arbeidsmarkt)
 • Lid Gemandateerde Stuurgroep Kloppend Hart (Het Groene Woud)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?