Drs. J.C.M. (Coby) van der Pas-van Nuland

U bent hier:
 Coby van der Pas-van Nuland

Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid: CDA, 5e loco (wethouder)

Sport incl. accommodaties, onderwijs incl. huisvesting, leerplicht, passend onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en toerisme, gemeentelijk vastgoed, coördinatie leefbaarheid kernen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Sint-Oedenrode (als 2e voor alle kernen)

Personalia

Naam: Coby van der Pas-van Nuland
Woonplaats: Sint-Oedenrode

(Neven)functies

  • Lid hoofdbestuur Het Groene Woud