Drs. J.C.M. (Coby) van der Pas-van Nuland

U bent hier:
 Coby van der Pas-van Nuland

Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid: CDA, 5e loco (wethouder)

Sport incl. accommodaties, onderwijs incl. huisvesting, leerplicht, passend onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en toerisme, gemeentelijk vastgoed, coördinatie leefbaarheid kernen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Sint-Oedenrode (tweede aanspreekpunt voor alle kernen). Leerlingenvervoer. Volksgezondheid: gezondheid etc.

Personalia

Naam: Coby van der Pas-van Nuland
Woonplaats: Sint-Oedenrode

(Neven)functies

  • Lid hoofdbestuur Het Groene Woud
  • AB- lid Regionaal Bureau Leerplicht, tevens DB lid ( informeel DB sinds nieuwe governancestructuur)
  • Lid OOGO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabant Noord Oost
  • Lid OOGO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Meierij
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/Onderwijs AgriFoodCapital ( periodieke aansluiting onderwijs poho’s bij overleg Arbeidsmarkt)
  • Lid Gemandateerde Stuurgroep Kloppend Hart (Het Groene Woud)