Financiën

U bent hier:

Programmabegroting 2020

De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 bestaat uit het programmaplan en de financiële begroting

De programmabegroting 2020

Kadernota 2020

De kadernota beschrijft wat we in 2020 gaan doen om de ambities van gemeente Meierijstad waar te maken

Ga naar kadernota 2020

Voorgaande jaren

Jaarrekening 2017, programmabegroting 2018 en 2019, kadernota 2019

Ga naar financiën voorgaande jaren

Bestuursrapportages

De bestuursrapportage geeft u een beeld van de voortgang van beleidsafspraken en de staat van de financiën

Ga naar bestuursrapportage

Jaarstukken 2018

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Per programma staat aangegeven wat we wilden bereiken, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het gekost heeft.

Ga naar de website Meierijstad begroting

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?