Gemeenteraad, commissies en griffie

U bent hier:

Raadsleden

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Ga naar de raadsleden

Raad

Taken gemeenteraad, raadsvoorzitter, fracties

Ga naar Raad en commissies

Raadsbijeenkomsten

Vergaderkalender, raadsvergaderingen, commissies en beeldvormende avond, vergaderstukken, bestuurlijke documenten

Ga naar Agenda

Raadscommissies

Wat doet de commissie, wie zitten er in de commissie, spreekrecht

Ga naar commissies

UITZENDINGEN RAADSBIJEENKOMSTEN

Live videoregistraties, videoarchief 

Ga naar videoregistraties

Rekenkamercommissie

Alles over de rekenkamercommissie

Ga naar rekenkamercommissie

Mee in de Raad

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal over? Om deze vragen te beantwoorden nemen we je graag ‘Mee in de Raad’.

Ga naar Boxlink Mee in de Raad

Meepraten

Onderwerpen aandragen, inspreken tijdens beeldvormende avond en in de commissies

ga naar meepraten

Burgercommissieleden

Wie zijn de burgercommissieleden?

Ga naar Burgercommissieleden

IBabs App

De vergaderstukken zijn te raadplegen via de gratis IBabs app

IBabs App boxlink

Griffie

Bereikbaarheid, taken en samenstelling

Ga naar fotogalerij griffie

Vergadermodel

Bob-model, Vergadercyclus, Agendacommissie

Ga naar BOB-vergadermodel

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?