Gemeenteraad, commissies en griffie

U bent hier:

Raad

Taken gemeenteraad, raadsvoorzitter, fracties

Ga naar Raad en commissies

Raadscommissies

Wat doet de commissie, wie zitten er in de commissie, spreekrecht

Ga naar commissies

Vergaderingen

Ga naar de vergaderkalender. Hier vindt u de agenda’s van de gemeenteraad en de commissies en het programma van de beeldvormende avond. Per agenda ziet u ook de vergaderstukken.

Ga naar Agenda

Meepraten

Onderwerpen aandragen, inspreken tijdens beeldvormende avond en in de commissies

ga naar meepraten

Vergadermodel

Hoe werkt het BOB-vergadermodel van de gemeenteraad?

Ga naar BOB-vergadermodel

Raadsleden

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Ga naar de raadsleden

Burgercommissieleden

Wie zijn de burgercommissieleden?

Ga naar Burgercommissieleden

Videoregistraties

Live videoregistraties en archief van vergaderingen van de gemeenteraad, commissies en beeldvormende avonden. 

Ga naar videoregistraties

Griffie

Bereikbaarheid, taken en samenstelling

Ga naar fotogalerij griffie

Rekenkamercommissie

Alles over de rekenkamercommissie

Ga naar rkc