Herinrichten kom Erp - N616

U bent hier:

Om de verkeersveiligheid op de weg door de kom van Erp te verbeteren, wordt deze weg anders ingericht. Het gaat daarbij om de gehele weg door de bebouwde kom van Erp. Vanaf de Veghelsedijk, komende vanaf Veghel, tot aan de Heuvelberg in de richting van Gemert.

Wat blijft hetzelfde?

De weg door Erp houdt de gebiedsontsluitende verkeersfunctie. Dit betekent dat:

 • het snelheidsregiem van 50 km/uur blijft gehandhaafd;
 • de voorrangssituatie dezelfde blijft.

Wat verandert er?

Om de verkeersveiligheid van de weg te verbeteren:

 • worden fietssuggestiestroken aangelegd aan beide zijden van de rijbaan;
 • krijgt het gemotoriseerde verkeer een smallere rijbaan, tussen de fietssuggestiestroken;
 • worden, buiten de rijbaan, parkeerplaatsen aangelegd voor personenauto’s;
 • worden voetgangersoversteekplaatsen aangelegd in routes waar veel oversteekbewegingen zijn waargenomen;
 • wordt er minimaal aan één zijde van de weg een bruikbaar trottoir gerealiseerd;
 • wordt een verkeersbesluit voorbereid voor een parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan.

Om de hinder van het verkeer te verminderen:

 • worden geluids-reducerende stenen gebruikt in de rijbaan;
 • wordt een trillings-reducerend funderingspakket gebruikt;
 • wordt een trillings-reducerend band aangebracht waar verhardingen de gevel raken.

Om verdroging te voorkomen:

 • wordt het regenwater afgekoppeld van het rioolwater;
 • wordt regenwaterberging gebouwd in het funderingspakket.

Het ontwerp

Het ontwerp van de weg is afgebeeld in tekeningen.

Wanneer?

De werkzaamheden starten op maandag 11 maart 2019 en eindigen naar verwachting eind november van 2019.

Fasering

Het werk wordt stapsgewijs uitgevoerd. In welke volgorde, staat op de faseringstekening met kleinere omleidingen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gedurende het werk, is er een grote omleiding voor het vrachtverkeer en kleinere omleidingen voor het lokale verkeer. Een beschrijving hiervan vindt u in de tekeningen.

Informatie

Hebt u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Rooijakkers via 14 0413.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?