H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

U bent hier:
Harry van Rooijen

Infrastructuur en duurzaamheid: VVD, 3e loco (wethouder)

Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, duurzaamheid, nutsvoorzieningen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (4), Zijtaart

Personalia

Naam: Harry van Rooijen
Woonplaats: Veghel