H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

U bent hier:
Harry van Rooijen

Infrastructuur en duurzaamheid: VVD, 3e loco (wethouder)

Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, duurzaamheid, nutsvoorzieningen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (De Bunders, Het Ven, Kern-West), Zijtaart

Personalia

Naam: Harry van Rooijen
Woonplaats: Veghel

(Neven)functies

  • Lid Commissie Overleg en voorlichting Millieu Luchthaven (CVOM) 
  • Lid Regionaal bestuur Overleg Maas (RBOM)
  • Voorzitter POHO Ruimte & Mobiliteit Agrifood Capital
  • Bestuurlijk Trekker Milieu programma Agrifood
  • Lid Dagelijks Bestuur Agrifood Capital
  • Lid Stuurgroep Dommelvallei
  • Lid Stuurgroep N279
  • Plv Lid Dagelijks Bestuur ODBN