H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

U bent hier:
Harry van Rooijen

Infrastructuur en duurzaamheid: VVD, 3e loco (wethouder)

Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, duurzaamheid, nutsvoorzieningen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (De Bunders, Het Ven, Kern-West), Zijtaart. Kleinschalig collectief vervoer.

Personalia

Naam: Harry van Rooijen
Woonplaats: Veghel

(Neven)functies

 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid Commissie Overleg en voorlichting Milieu Luchthaven (CVOM) 
 • Lid Regionaal bestuur Overleg Maas (RBOM)
 • Voorzitter POHO Ruimte & Mobiliteit Agrifood Capital
 • Bestuurlijk Trekker Milieu programma Agrifood
 • Lid Dagelijks Bestuur Agrifood Capital
 • Lid Stuurgroep Dommelvallei
 • Lid Stuurgroep N279
 • Plv Lid Dagelijks Bestuur ODBN
 • Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer (KCV) Noordoost Brabant
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur van de regionale ambulance voorziening (RAV