Een ander machtigen

U bent hier:

Iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

Let op:

 • De gemachtigde mag, per verkiezing, niet meer dan 3 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont?

Wat moet ik doen?

 • Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs.
 • Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet. Eventueel kan hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid worden gebruikt. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs. 
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 3 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont?

U stuurt een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen, Pdf 519 kB naar de gemeente waar u woont. Deze aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u hiervan bericht. De gemachtigde krijgt een week voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.

Wat moet ik doen?

 • U vult het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen', Pdf 519 kB (model L8) in.
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier op de volgende manieren terugsturen:
 1. Per mail: inscannen en versturen naar verkiezingen@meierijstad.nl
 2. Per post: versturen naar de gemeente Meierijstad, postbus 10.001, 5460 DA Veghel.
 3. Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel, Stadhuisplein 1.

.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?