Informatie voor stembureauleden

U bent hier:

Gemeente Meierijstad heeft inmiddels voldoende aanmeldingen. 

Wat wordt er van u verwacht?

Algemeen

Op ieder stembureau worden zes stembureauleden benoemd van wie één als voorzitter. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het stemproces. Stembureauleden starten samen de dag op en sluiten samen af. Onder begeleiding van de voorzitter bepalen de leden onderling op welke wijze er wordt gepauzeerd. De voorwaarde is dat er altijd vier stembureauleden aanwezig zijn. De stembureaus zijn voor het publiek geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Daarna wordt de stembus geleegd, de stembiljetten geteld en het proces-verbaal ingevuld.

Het voorstel in een tweede spoedwet (die op dit moment nog aangenomen moet worden) is om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 in iedere gemeente een aantal stembureaus te openen. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u naast woensdag 17 maart 2021 eventueel ook beschikbaar bent op 15 en/of 16 maart 2021 om zitting te nemen op een stembureau.

COVID-19

De verkiezingen worden georganiseerd met inachtneming van maatregelen in verband met het coronavirus. We zorgen er samen voor dat de veiligheid van de stembureauleden gewaarborgd is en dat de kiezer zo veilig mogelijk zijn/haar stem kan uitbrengen.

Voorzitter

Als voorzitter haalt u tussen 6.30 uur en 7.00 uur de benodigde verkiezingsmaterialen op. Hierover ontvangt u, na benoeming, meer informatie. Als voorzitter bent u, net als de leden, om 7.00 uur op het stembureau aanwezig. Na het tellen van de stemmen levert de voorzitter de processen-verbaal en de verkiezingsmaterialen weer in.

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u verantwoordelijk voor de taak die u, in overleg met de voorzitter, wordt toebedeeld. De voorzitter en stembureauleden zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. U bent om 7.00 uur aanwezig op het stembureau. Nadat het stembureau om 21.00 uur sluit, helpt u mee met het tellen van de uitgebrachte stemmen. Alle stembureauleden blijven totdat alle stemmen zijn geteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Vergoeding

U krijgt een vergoeding. Deze vergoeding is inclusief het tellen van de stemmen, het gebruik van uw mobiele telefoon en zelf regelen van uw warme maaltijd. Vanuit de organisatie wordt gezorgd voor broodjes, drinken en een versnapering. De vergoeding wordt overgemaakt op het door u opgegeven rekeningnummer en doorgegeven aan de belastingdienst.

De vergoeding bedraagt:

Vergoedingen
Rol/functie

Vroegstembureaus en briefstembureaus

15 en 16 maart 2021

Regulier en mobiel stembureau

woensdag 17 maart 2021
Voorzitter € 175,00 € 225,00
Stembureaulid € 145,00 € 195,00
Waarnemer € 195,00
Teller € 40,00 € 40,00

Teller

Als teller helpt u met het tellen van de stembiljetten. U wordt om 20.45 uur, net voor sluitingstijd van het stembureau, op het stembureau verwacht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Online training voor stembureauleden

In maart 2021 worden online trainingen voor stembureauleden georganiseerd. Hierin wordt het verkiezingsproces met u doorgenomen. Voor benoemde leden is het volgen van de online training verplicht. Voor voorzitters worden naast de online trainingen een aantal (online) informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dit om de voorzitters op de hoogte te brengen van het verloop van de dag.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar verkiezingen@meierijstad.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?