Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

U bent hier:
Burgemeester Kees van Rooij

Openbare orde, veiligheid: burgemeester

 • Openbaar bestuur
 • Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Openbare orde
 • Brandweer
 • Communicatie
 • APV inclusief toezicht en handhaving
 • Klachtenbehandeling

Personalia

Naam: Kees van Rooij
Woonplaats: Veghel

Nevenfuncties voortvloeiende uit het openbare ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Voorzitter BT Driehoek Meierij
 • Lid Regionaal Overleg Veiligheid
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Veiligheid
 • Voorzitter Programmaraad Cyber Oost-Brabant i.o.
 • Bestuurlijke trekker (technisch voorzitter/gespreksleider) Cyberburgemeesters
 • Lid bestuurlijk overleg actie-agenda aanpak vakantieparken
 • Lid Strategisch Beraad aanpak uitbuiting Roma kinderen
 • Lid Bestuurlijke Regie Groep Regio Noordoost Brabant
 • Lid PoHo Economische Zaken Regio Noordoost Brabant
 • Bestuurlijke trekker Voedsel en Gezondheid
 • Bestuurlijke trekker Keukenbazen
 • Lid bestuur Stichting AgriFood Capital
 • Voorzitter FoodNL taskforce voedsel en gezondheid
 • Lid bestuurlijk overleg samenwerken bij toezicht en handhaven in De Peel
 • Voorzitter stuurgroep van project ‘gebiedsgericht handhaven’ mestfraude
 • Lid AB ODBN
 • Lid Nederlands genootschap van Burgemeesters
 • Lid burgemeesterskring Brabant Noordoost

Nevenfuncties niet voortvloeiende uit het openbare ambt (bezoldigd)

2016 – heden: Voorzitter Nederlandse Tuinbouwraad

Overige

2021 Ambassadeur Stichting Kupanda2Grow

2018 Ambassadeur Met je hart Veghel

Secretaresse 

Lianne Giebels via lgiebels@meierijstad.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?