Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

U bent hier:
Burgemeester Kees van Rooij

Openbare orde, veiligheid: burgemeester

 • Openbaar bestuur
 • Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Openbare orde
 • Brandweer
 • Communicatie
 • APV inclusief toezicht en handhaving
 • Klachtenbehandeling

Personalia

Naam: Kees van Rooij
Woonplaats: Veghel

Nevenfuncties voortvloeiende uit het openbare ambt (onbezoldigd)

 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Lid Regionaal Overleg Veiligheid
 • Lid Bestuurlijke Regie Groep Veiligheid
 • Lid BT Driehoek Meierij 
 • Lid burgemeesterskring Brabant Noord-Oost
 • Lid Bestuurlijke Regie Groep Regio Noord-Oost Brabant 
 • Lid stichtingsbestuur AgriFood Capital
 • Lid Brainport Network Board
 • Voorzitter Raad van Advies Dutch Food Week
 • Voorzitter stuurgroep van project ‘gebiedsgericht handhaven’ mestfraude
 • Lid AB ODBN

Nevenfuncties niet voortvloeiende uit het openbare ambt (bezoldigd)

2016 – heden: Voorzitter Nederlandse Tuinbouwraad

Overige

2018 Ambassadeur Met je hart Veghel
2018 Lid Comité van Aanbeveling Stichting OMG 2019
 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?