J.H.M. (Jan) Goijaarts

U bent hier:
Jan Goijaarts

Economie, financiën en Ruimtelijke ordening: CDA, 1e loco (wethouder)

 • Economie en ondernemerscontacten
 • Agrarische sector
 • Grondbedrijf
 • Financiën (weerstandsvermogen, risicobeheer, belastingen, coördinatie subsidie- en fondsenwerving
 • Agrifood 
 • Vitaal buitengebied, omgevingswet, RO en vergunningverlening
 • Contactwethouder Schijndel

Personalia

Naam: Jan Goijaarts
Woonplaats: Veghel

(Neven)functies

 • Voorzitter PoHo Economische Zaken regio noordoost Brabant
 • Lid VNG commissie Financiën
 • Voorzitter pijler Economie en fysieke leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Dagelijks bestuur Stadsgewest
 • Lid bestuurlijke kopgroep transitie Landbouw
 • Lid DB Regionale Samenwerking
 • Bestuurslid Oud Prinsen en Adjudanten-club
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?